Wat zijn we allemaal actief

22 juni 2015

Als paddestoelen schieten ze uit de grond, projecten op het gebied van ouderenzorg. Ouderenzorg is ‘hot’ en dat is gezien de vergrijzing ook niet vreemd. Als adviseur bij ROS Friesland probeer ik zoveel mogelijk het overzicht te houden over al deze projecten, deze initiatieven te stroomlijnen, partijen te verbinden en ‘wielen’ te verspreiden.

Want we weten dat iedereen in het land met ‘hetzelfde’ bezig is en bij iedere bijeenkomst hoor ik het weer, “we moeten niet opnieuw het wiel uitvinden”. Toch proberen we altijd zelf weer iets moois te bedenken om de (ouderen)zorg in onze eigen regio te verbeteren. Waarom doen we dit? Is dit omdat we altijd denken dat we het beter kunnen? Of weten we gewoon niet goed welke ‘wielen’ er zijn en waar we die ‘wielen’ vandaan kunnen halen?

Ieder jaar worden er weer miljoenen euro’s subsidies uitgetrokken voor project-ideeën, pilots, proeftuinen en experimenten om de zorg te verbeteren. Zo langzamerhand hebben we voor iedere aandoening, ieder probleem een hele stapel evidence-based programma’s op de plank liggen.

En natuurlijk weet ik; “blauwdrukken werken niet”, “iedere regio is uniek”, “we moeten aansluiten bij wat er al is” en dat is ook zo, vooral aansluiten bij wat er al is. Maar ook dan geldt hoe weten we wat waar al is?

Een schone taak voor ROS Friesland; weten wat er speelt in de regio’s in Friesland, deze kennis te verspreiden en vooral ook goede voorbeelden meenemen van de ene regio naar de andere.

Maar het moet ook standaard één van de eerste vragen zijn zodra we ergens weer iets ‘nieuws’ gaan ontwikkelen; wat is er al in de regio en wat zijn bewezen effectieve werkwijzen en programma’s?

Ga dus het gesprek met elkaar aan en maak gezamenlijk het ‘wiel’ passend voor jullie regio!

Tryntsje Haga

regioadviseur ROS Friesland

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht