Wat kan Friesland met De Nieuwe GGZ

7 november 2016

Op de uitnodiging van Dorine Abbink waren op 6 oktober circa 30 belangstellenden aanwezig om met ‘De Nieuwe GGZ’ aan de slag te gaan. Op de locatie van het Kinder- en Jeugdtherapeuticum te Joure stond om 13:00 de koffie/thee klaar. Aanwezig waren onder meer vrijgevestigde J-GGZ aanbieders, opleiders, fysiotherapeuten en het gebiedsteam van de gemeente. Gastvrouw Dorine Abbink verzorgde een vurige inleiding waarin zij onder meer verwees naar de onderzoeken van Lynn Mc Taggert en Joseph Jaworsky en het synergetisch vormgeven van zorg/gezondheid en integrale zorg (psychische en somatische zorg ineen).

Michael Milo (een van de initiatiefnemers van De Nieuwe GGZ) nam vervolgens het stokje over van Dorine. Met prikkelende vragen over de bewezen effectiviteit van behandelingen in de somatische en psychische zorg werden aanwezigen verder opgewarmd. De presentatie is op aanvraag beschikbaar bij Erwin Brameijer e.brameijer@rosfriesland.nl.
———————————————————————————————————

De Nieuwe GGZ is een open beweging, die op zoek is naar lokale initiatieven die bezig zijn om vanuit nieuwe concepten rond positieve gezondheid te werken. Om hier zelf van te leren, om de initiatieven te ondersteunen en te verbinden.

De Nieuwe GGZ heeft sinds de publicatie van haar boek voor flink wat beweging in de GGZ gezorgd. Verschillende GGZ organisaties bereiden wijkproeftuinen voor, samen met o.a. het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, cliënten, ontwerpers, onderzoekers en gemeentes worden op vele terreinen oplossingen ontworpen. Lees hier het dubbelinterview: De nieuwe GGZ proeftuinen Limburg van Nienke van Sambeek‘.
De nieuwe GGZ beoogt een derde orde verandering vorm te geven op landelijk niveau en wil graag in de regio (in de wijk) aan de slag met een ‘coalition of the willing’. Daarvoor zijn in de wijk mensen met lef nodig die durven te experimenteren met nieuwe vormen van zorg’, aldus Milo.

Zinnige en zuinige integrale zorg, preventie en ondersteuning over lijnen en domeinen heen, dichtbij mensen in de wijk, kan ROS Friesland alleen maar ondersteunen. Daarbij erkent Milo de parallel met de Triple Aim ontwikkeling binnen Nederland.

Kinder- en Jeugdtherapeuticum
Het Kinder- en Jeugdtherapeuticum, dat inmiddels ‘levenslooppsychiatrie’ biedt, dus psychologische hulp aan mensen van 0 tot 100 jaar, wil Dorine Abbink een proeftuin in Friesland ontwikkelen, die liefst nog wat verder gaat dan alleen psychologische zorg. “Wil je de kosten van de gezondheidszorg echt omlaag brengen en mensen weer echt en naar tevredenheid helpen, dan is integrale zorg (dus zowel aandacht voor de somatiek als de psyche, als ook de leefstijl van mensen) onontbeerlijk. We zullen af moeten van het denken in dualiteiten (dat het óf somatisch óf psychisch is), en meer naar eenheidsdenken moeten: alles is met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk.”

Daartoe is Dorine in overleg met Sociaal Domein Fryslan en gemeente de Fryske Marren, die beide interesse getoond hebben. Inmiddels wordt er al samengewerkt met o.a. fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de gebiedsteams en andere zorgaanbieders en ook is er een Infant (0-4 jarigen) Mental Health Netwerk, Infantnetwerk Friesland waarin ook wordt samengewerkt met een kinderarts. Er wordt nog verder gezocht naar zorgaanbieders en huisartsen die deze vorm van integrale zorg ondersteunen en zich willen inzetten om dit van de grond te krijgen. “We hebben mensen met lef en initiatief nodig, die creatief willen meedenken om de vorm van de zorg te veranderen. Alle zorgaanbieders willen terug naar de inhoud van hun vak en oprechte, authentieke zorg bieden. We willen af van alle bureaucratie en controledwang (die overigens ook nog eens ongelooflijk veel geld kost, dat dus niet aan mensen wordt besteed)”.

De broodfondsconstructie kan volgens Milo een inspirerende manier zijn om op een goede en goedkope manier deze ontwikkeling te ondersteunen.

Ook zijn er inmiddels 2 scholingsmodules ontwikkeld door Inge Umbgrove en Geza Kovacs, van Zorggroep Ars Curae/ RainbowRanch, waar het Kinder- en Jeugdtherapeuticum mee samenwerkt, om zorgaanbieders in de (G)GZ op deze manier op te leiden, als aanvulling op de eigen opleiding/ervaring van de zorgaanbieder.

“Samenwerking tussen zorgaanbieders is de enige manier om tot een goede en goedkopere vorm van zorg te komen, het lukt niemand alleen”

Bent u enthousiast geworden over bovenstaand verhaal en wilt u dit initiatief ondersteunen of zelf op meer integrale manier zorg bieden, neem dan contact op met Dorine Abbink, dorine@jeugdtherapeuticum.nl  of 06-54 93 23 43.

Voor meer informatie over oa de Nieuw GGZ

 

interview (hier in PDF) met Jim van Os over de nieuwe GGZ.
Klik op de afbeelding of hier

 

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht