‘Verdraaide gezondheidszorg’

22 juni 2016

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) en het ROS-netwerk kwamen op dinsdag 7 juni in Utrecht bijeen voor een verdiepingsslag van hun landelijke samenwerking. Eén van de genodigden was Chantal Walg, adviseur publieke gezondheid en preventie en auteur van het boek ‘Gezond centraal’. Zij gaf een inspirerende presentatie over Positieve gezondheid en ‘Verdraaide gezondheidszorg’. Dertig paramedici en adviseurs van zeven ROS’en, waaronder ROS Friesland, gingen vervolgens met elkaar in gesprek over multidisciplinaire samenwerking rondom de nog niet kwetsbare oudere.

Landelijke samenwerking paramedici en ROS’en
Op 30 maart werd de eerste steen gelegd van de samenwerking met het ROS-netwerk. Sabine Uitslag keek namens het bestuur van PPN terug op die bijeenkomst en schetste de landelijke ontwikkelingen waar PPN mee te maken heeft. “De gemene deler om samen te werken is vooral het versterken van de multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat – meer dan nu – de verbinding wordt gelegd tussen huisartsen en paramedici en eerste en tweede lijn. Het is duidelijk dat PPN een partij is die in de beweging ‘het roer moet om’ haar steentje voor de paramedici bijdraagt.”

Streven naar een veerkrachtigere gezondheidszorg
Chantal Walg nam de aanwezige ROS’en (Caransscoop, ROS Friesland, Progez, KOEL, OOGG, REOS en Robuust) en dertig paramedici, verbonden aan PPN, mee in de problemen binnen de gezondheidszorg op demografisch, technologisch en financieel gebied. Nieuw en belangrijk is het beeld dat ze schetst van mogelijkheden waarin oplossingen worden gecreëerd. “Positieve gezondheid is een verandering van denkrichting. De systeemwereld met regels en procedures is niet leidend maar ondersteunend. De gezondheidszorg moet veerkrachtiger worden door zorg op maat, zelfmanagement en preventie centraal te stellen. Een slogan die bij blijft is: van vinken naar vonken.”

Van kwetsbare ouderen naar veerkrachtige ouderen
Vervolgens gingen de aanwezigen in gemengde groepen met elkaar in gesprek over het vraagstuk: ‘hoe multidisciplinaire samenwerking gerealiseerd kan worden rondom de nog niet kwetsbare oudere’.  “Dat de inspiratie van de spreker zijn werk doet, bleek uit de groepsdiscussies. Multidisciplinair samenwerken moet ingegeven worden door de vraag van de burger centraal te stellen. Een groep kwetsbare ouderen definiëren gaat niet op als het uitgangspunt positieve gezondheid is. Dan past de term veerkrachtige oudere beter. En in de samenwerking moet niet de zorg centraal staan, maar leefstijl en gezondheid. De tijd was te kort om tot concrete afspraken te komen. Wat wel duidelijk is geworden, is dat positieve gezondheid een kapstok is om in de verschillende regio’s en landelijk de dialoog te starten rondom de veerkrachtige oudere. Een kans die het ROS-netwerk, samen met PPN en de paramedici in de regio oppakken”.

Paramedici in Friesland worden hierbij uitgenodigd om mee te denken bij een Fries vervolg, voor meer informatie neem contact op met Erwin Brameijer

Wordt vervolgd…

Ga terug naar nieuwsoverzicht