uitwisselingsavond over zorginkoopdocumenten vrijgevestigden Jeugd GGZ

1 oktober 2014

De aanbestedingsprocedure door de 24 gemeenten van de jeugdzorg is in volle gang en het is flink wennen voor de vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en orthopedagogen-generalist. ROS Friesland organiseerde op donderdagavond 25 september een uitwisselingsavond waarin vooral veel ruimte was om onderling uit te wisselen over hoe ieder de eisen en vragen van de gemeenten had begrepen.

Het verwijsrecht van de huisarts (of de jeugdarts of een medisch specialist) is wettelijk vastgelegd. Bij de bijeenkomst kwam naar voren dat gemeenten een verwijzing voldoende achten. Later bleek dat niet alle gemeenten hier hetzelfde mee omgaan. Aan de verwijsvrijheid van artsen doet dat niet af.

Het werd duidelijk dat gemeenten graag afspraken willen maken met alle huidige zorgaanbieders. ‘Leveranciers met een omzet van onder de 2,5 ton die voldoen aan de eisen en de vragen voldoende passend hebben beantwoord, verkrijgen een overeenkomst.’

Ook werd duidelijk dat er nog flink wat zaken nader moeten worden uitgewerkt na de offerte-indiening.

De toekomst
Gezamenlijk werden de vragen langsgelopen waarmee gemeenten visies willen horen op de voorliggende veranderingsagenda, op de transformatie van de jeugdzorg. Daarom is het immers uiteindelijk begonnen.

Gemeenten zullen blijven inzetten op innovatie. Wat betekent dit voor aanbieders en wat is er voor nodig?

Nagekomen bericht:
Er komen nog steeds Nota’s van Inlichtingen beschikbaar. In Nota 7 is de sluitingsdatum verplaatst naar maandag 6 oktober 9.00 uur. Ook Nota 6 is van belang. Kennelijk kunnen nog steeds vragen gesteld worden.

Ga terug naar nieuwsoverzicht