Uitkomsten onderzoek zorg voor jeugd onder POH-GGZ

24 februari 2016

ROS Friesland heeft een enquête gehouden onder de POH’s-GGZ in Friesland over zorg voor jeugd. Doel was om de huidige situatie in kaart te brengen en te kijken naar de mogelijkheden van inzet van POH-GGZ Jeugd in de (nabije) toekomst. Vragen en uitkomsten zijn afgestemd met de Friese Huisartsenvereniging, gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar. De rapportage en presentatie vindt u hieronder.

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen. Huisartsen en gemeenten hebben daarom direct belang bij kwalitatief goede psychische zorg voor jeugd in de huisartsenpraktijk, de juiste doorverwijzing en een goede verbinding. Een POH-GGZ voor Jeugd kan de huisarts ondersteunen bij de zorg voor jeugd en kan fungeren als een verbindende schakel tussen huisartsen en gemeenten.

Om de huidige situatie in kaart te brengen en te kijken naar de mogelijkheden van inzet van POH-GGZ Jeugd in de (nabije) toekomst heeft ROS Friesland heeft een enquête uitgezet onder de POH’s-GGZ in Friesland. De vragen zijn tot stand gekomen in afstemming met de Friese Huisartsenvereniging, gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar.

Dat het onderwerp leeft onder de POH’s-GGZ blijkt wel uit de hoge respons. Juist dankzij deze brede medewerking is er sprake van een betrouwbare uitslag, die zonder meer representatief kan worden genoemd. Wij willen alle POH’s-GGZ die hun medewerking hebben verleend, dan ook hartelijk dank zeggen.

U treft de uitkomsten van de enquête aan in dit rapport, voorzien van enkele uitspraken van POH’s-GGZ. De rapportage geeft inzicht in de bestaande situatie en kan zo de basis vormen om te komen tot overkoepelende afspraken tussen huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraar. Tevens vormt ze een fundament voor gesprekken over kwaliteit en nascholing. Kortom: de uitkomst biedt voldoende aanknopingspunten voor een vervolg.

Wij hopen dat u dit rapport met interesse zult lezen.

(Aanvullend op het rapport is er ook een presentatie beschikbaar)

Voor nadere informatie: Erwin Brameijer ) of Jenneke Netjes 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht