Toolkit voor paramedici

21 maart 2016

Doel Toolkit

  • Meer aandacht voor mantelzorgers
  • Concrete handvatten voor de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers

Voor wie?

Deze toolkit richt zich op fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici.

Waarom een toolkit mantelzorg?

Goede behandeling en zorg vraagt om samenwerking met mantelzorgers. Het landelijk Expertisecentrum Mantelzorg vindt het belangrijk dat, gezien de ontwikkelingen in maatschappij en zorg, er meer oog komt voor mantelzorgers. De beroepsorganisaties Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck delen die mening. Zij hebben de handen ineen geslagen om deze digitale Toolkit te ontwikkelen. Het doel is de aandacht voor mantelzorgers onder paramedici te vergroten, om de best mogelijke zorg te bieden aan cliënt èn mantelzorger.

Welke informatie?

In deze toolkit staan concrete handreikingen hoe u met mantelzorgers kunt samenwerken en hen kunt ondersteunen in de zorg voor de cliënt. De toolkit bestaat uit twee delen:

  • Algemeen deel: basiskennis en praktische handvatten voor de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers. Informatie die voor iedere paramedicus van belang is en die iedere hulpverlener zou moeten toepassen.
  • Verdiepingsdeel: informatie en tools voor paramedici die zich verder willen verdiepen in de ondersteuning van mantelzorgers.

De toolkit is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van paramedici en mantelzorgers. De citaten zijn afkomstig uit interviews met paramedici en mantelzorgers.’

Ga terug naar nieuwsoverzicht