Systeemverandering in geboortezorg

15 februari 2016

‘Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door’ : dat lees je weleens op een winkelpui. Die zinsnede is ook van toepassing op de geboortezorg: grootscheepse veranderingen staan op stapel in de organisatie en financiering van de geboortezorg. Verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid zijn de inzet. Intussen geeft de verloskundige, de kraamverzorgende, de gynaecoloog de zwangere cliënt de aandacht en zorg die zij wenst en/of nodig heeft. In toenemende mate is die zorg al geprotocolleerd en ontvangt de zwangere zorg op maat op het moment dat zij zorg behoeft of wenst.

De vraag is hoe je als zorgverlener een goede balans vindt tussen de uitvoering van de patiëntenzorg enerzijds en het anticiperen en eventueel meedenken en meebeslissen over de komende systeemveranderingen anderzijds.

Zorgverleners benaderen dit op verschillende manier. De ene zorgverlener blijft zich concentreren op de zorg en laat het aan collega’s over de veranderingen vorm te geven. De andere zorgverlener zit bovenop alle ontwikkelingen en zet zich voortdurend in om mee te sturen en te beslissen. In beide gevallen is het nodig om in gesprek te blijven met de samenwerkingspartners.

Beide keuzes vereisen een goede balans in vertrouwen en transparantie. Bouw stap voor stap aan dat onderling vertrouwen zodat het veilig genoeg wordt om transparant te zijn over de eigen belangen, eisen en wensen. Wees daarin integer maar niet naïef. Er spelen nu eenmaal verschillende belangen in dit veranderingstraject, waarbij deelname van alle partijen nodig is.

 

Lies van der Wal
Adviseur geboortezorg

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht