Succesvolle bijeenkomst Friese samenwerking voor Geestelijke Verzorging Thuis

24 september 2019

Kick-off bijeenkomst voor geestelijk verzorgers
Op maandagmiddag 23 september was de kick-off bijeenkomst in Earnewâld voor geestelijk verzorgers in Friesland. Zij werden geïnformeerd en getraind in het kader van het project Geestelijke Verzorging Thuis.

Subsidie
Dit project kon ontstaan omdat het Ministerie van VWS dit jaar subsidiegelden beschikbaar heeft gesteld aan de netwerken palliatieve zorg. Vijftigplussers en mensen in de palliatieve fase kunnen thuis kosteloos geestelijke verzorging krijgen. Mensen met gewone levensvragen die passen bij een ongewone levenssituatie, zoals ‘Waarom bij mij? Waarom nu?’ kunnen terecht bij geestelijk verzorgers, die hiervoor zijn opgeleid. Om zo veel mogelijk mensen thuis te kunnen begeleiden is vanuit de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân (NPZF) het project Geestelijke Verzorging Thuis gestart.

Samenwerking voor een groot bereik
In Friesland was al enkele jaren een particulier initiatief actief op dit terrein: Stichting Zinportaal Fryslân. NPZF heeft contact gezocht met deze stichting. Samen geven we het project vorm. Met alle Friese netwerkpartners en voor de gehele provincie willen we geestelijke verzorging thuis verder ontwikkelen. Op een laagdrempelig e manier. Voor meer mensen die begeleiding nodig hebben.

Informatie en training
Tijdens de kick-off bijeenkomst werd meer informatie gegeven over het Projectplan. Bovendien leerden geestelijk verzorgers tijdens een training hoe zij hun kennis kunnen overbrengen op andere (zorg)professionals, vrijwilligers en mantelzorgers in de thuissituatie.

Bent u zelf geestelijk verzorger? En / of wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Projectleider Eileen van Ligten via info@npzf.nl

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht