Substitutie en anderhalvelijnszorg: samenwerking ROS – Dokterszorg

9 december 2015

In de zomer van 2014 zijn ROS Friesland en Dokterszorg/Doktersdiensten nauwer gaan samenwerken. Zowel ROS Friesland als Dokterszorg Friesland hebben vanuit hun eigen visie de ambitie de huisartsenzorg (en in het verlengde daarvan de eerstelijnszorg)in Friesland te willen ondersteunen in de verdere doorontwikkeling. ROS Friesland zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met andere partners, zoals Dokterszorg Friesland. Deze samenwerking heeft zich in het afgelopen jaar vertaald in de inzet van een adviseur en een projectmedewerker van ROS Friesland op m.n. het project Substitutie van Zorg.

Tegelijkertijd is gestart met de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg. Aangezien substitutie en anderhalvelijnszorg nauw met elkaar verwerven zijn, is besloten beide ontwikkelingen samen te voegen en in te zetten op een structuur per regio waarin substitutie en anderhalvelijnszorg geborgd wordt. Om dat op een gedegen manier te doen heeft ROS Friesland meerdere adviseurs beschikbaar gesteld om hier een bijdrage aan te leveren. Zo zijn er regioteams, bestaande uit de regiodokter en een ROS adviseur gevormd, die zo nodig aangevuld worden met een specialist op het gebied van bedrijfsvoering en praktijkmanager(s). Dokterszorg/Doktersdiensten en ROS Friesland zien deze teams als aanjagers voor nieuwe onderwerpen op het gebied van substitutie en anderhalvelijnszorg. Daarnaast dragen zij ook zorg voor de daadwerkelijke implementatie van ontwikkelde zorgprestaties en staan op die manier borg voor de continuïteit van zorgvernieuwing.

De ambitie is groot: voor 1 april 2016 dient de regionale structuur er te staan en liggen er plannen van aanpak per regio voor te ontwikkelen activiteiten in 2016 e.v.

Gelet op de vele ontwikkelingen in de (huisartsen)zorg is de expertise van ROS Friesland t.a.v. de eerstelijnszorg, een welkome aanvulling op de werkzaamheden van Dokterszorg/Doktersdiensten. Beide organisaties zijn enthousiast over deze verdergaande samenwerking.

Catrien Schuurman
regioadviseur ROS Friesland

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht