Strategische verkenning Depressiepreventie

19 mei 2015

In opdracht van VWS heeft het Trimbos-instituut een Strategische verkenning Depressiepreventie opgesteld. In deze publicatie wordt een gerichte aanpak verkend voor zes risicogroepen. Dit zijn: pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers. Depressie is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het staat al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Effectieve preventie van depressie is mogelijk, en is vaak kosteneffectief. Een gerichte aanpak wil zeggen dat de aanpak per risicogroep zoveel als mogelijk gestandaardiseerd is, liefst binnen (landelijk) bindende kaders. 

Het volledige rapport

Ga terug naar nieuwsoverzicht