ROS Friesland stimuleert ontwikkeling PaTz (Palliatieve Thuiszorg) netwerken

6 februari 2015

ROS Friesland gaat de komende jaren, samen met de 5 regionale netwerken palliatieve zorg, de ontwikkeling van nieuwe PaTz netwerken in Friesland stimuleren en zorgverleners hierbij ondersteunen.

Wat is PaTz?

PaTz is een methodiek die tot doel heeft de kwaliteit van palliatieve thuiszorg te verbeteren. Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken lokaal samen en identificeren hun palliatieve zorg patiënten middels een Palliatieve Zorg Register. Wensen en behoeften van de patiënt en zijn netwerk worden in kaart gebracht.

Wat houdt de PaTz methodiek in?

  • Primair de samenwerking van huisarts en wijkverpleegkundige te versterken (gezamenlijk overleg 6x per jaar; deskundigheidsbevordering, peergroep).
  • Tijdige identificatie van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben in een Palliatieve Zorg Register.
  • Op patiënten behoefte gebaseerd zorgplan maken en uitvoeren.

Wat levert PaTz op?

Evaluatie van de PaTz groepen in de pilotfase laat zien dat PaTz positief wordt geëvalueerd door deelnemers en invloed heeft op de zorg in de laatste levensfase.

  • PaTz deelnemers vinden de bijeenkomsten nuttig en leerzaam.
  • Meer dan 90% van hen vindt dat de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen is verbeterd.
  • Meer dan 75% van de PaTz deelnemers vindt dat de geleverde zorg is verbeterd.
  • Stijging van het aantal palliatieve patienten voor wie palliatieve zorg vroegtijdig (≥3 maanden) was ingezet (49% vóór invoering van PaTz; 57% na invoering van PaTz).
  • Het aantal zorgplannen is ook significant toegenomen: van 33% naar 80%.
  • Het aantal ziekenhuisopnames onder palliatieve patienten in de laatste maand is gedaald (51% vóór de invoering van PaTz; 37% na de invoering van PaTz).

PaTz netwerken in Friesland

De afgelopen jaren is op verschillende plekken in Nederland ervaring opgedaan met het werken met de PaTz methodiek. In Friesland is vorig jaar het eerste PaTz netwerk gestart, in Drachten.

De komende maanden zullen we onderzoeken waar er kansen zijn voor ontwikkeling van nieuwe PaTz netwerken in de provincie.

Meer informatie over PaTz kunt u vinden op de website www.patz.nu

Ga terug naar nieuwsoverzicht