ROS Friesland spreekt bij thema avond gemeenteraad Ooststellingwerf

19 oktober 2015

Op 13 oktober vond in de gemeente Ooststellingwerf een thema avond plaats voor de gemeenteraadsleden over de effecten van krimp en vergrijzing. De bijeenkomst was de laatste in een serie van drie, deze avond stond de zorg centraal.

Wethouder Engbert van Esch opende de avond en toonde geboortecijfers van de gemeente, de dalende lijn sprak voor zich.

Daarna presenteerde Nynke Schouwenaars van ROS Friesland een gebiedsanalyse met de belangrijkste veranderingen voor de komende 10 jaar in de gemeente. Met schattingen van aantallen ouderen en kwetsbare ouderen en een verdeling per gebiedsteam met daarin de toename van de thuiszorgvraag. Duidelijk is dat de WMOvraag fors toeneemt. Ook het aantal cliënten dat zowel wijkverpleging ontvangt als gebruik maakt van WMO-voorzieningen neemt toe. Kunnen er bij deze ‘samenloop’ ook zaken gecombineerd worden, zodat de cliënt niet vlak na elkaar twee verschillende personen hoeft te ontvangen? De wijkverpleegkundigen uit Oosterwolde zagen dit letterlijk in de praktijk en vroegen zich hardop af of er geen combinatie mogelijk is van toedienen van insuline en huishoudelijk hulp. Ook gaven thuiszorg de Friese Wouden en ZuidOost Zorg met treffende voorbeelden van Dementia Care Mapping en het beeldbellen met cliënten een inzicht in de zorg thuis.

Ga terug naar nieuwsoverzicht