ROS Friesland: provinciale ketenregisseur twee ketenaanpakken GALA

29 juni 2023

Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn een aantal concrete opgaven primair bij de gemeenten terecht gekomen om op te pakken met diverse samenwerkingspartners in het sociaal en medisch domein. De gemeenten trekken hierin nauw op met de GGD.

Rol ROS Friesland

Het GALA schrijft voor dat er een vijftal ketenaanpakken gerealiseerd moet worden door iedere gemeente. Op twee hiervan zal ROS Friesland de rol van provinciale ketenregisseur oppakken. Dit betreft de ketenaanpak op “Welzijn op Recept” (door Mathilde Winsser) en op “Obesitas en Overgewicht voor Volwassenen” (door Henne de Graaf).

Het doel van zo’n ketenaanpak is te komen tot een dusdanig goede samenwerking en afstemming tussen professionals en informele stakeholders dat de Friese inwoner op het juiste moment de juiste zorg/ ondersteuning zal ontvangen van de juiste persoon. Onder iedere ketenaanpak zal een bepaalde set aan werkafspraken moeten komen. Randvoorwaardelijk hierbij is dat de diverse betrokkenen elkaar, en elkaar expertise, kennen en elkaar weten te bereiken en benutten op het juiste moment. De provinciale ketenregisseur richt zich op

  • Het benutten van beschikbare landelijke documentatie (handreikingen, formats etc. etc.) voor lokale afspraken op gemeente niveau, waarbij zo nodig op provinciaal niveau een nadere concretiseringsslag wordt gemaakt, en
  • Het binnen de specifieke ketenaanpak komen tot, zo mogelijk en nodig, provinciale werkafspraken (wie doet wat wanneer hoe in de keten en wat is hiervoor nodig

om te voorkomen dat (de projectleider hierop binnen) iedere gemeente zelf het wiel moet uitvinden. Dit alles binnen de middelen die vanuit de huidige situatie en de nieuwe SPUK middelen mogelijk zijn. Voor vragen, neem gerust contact op met Mathilde of Henne.

Ga terug naar nieuwsoverzicht