ROS Friesland ondersteunt nieuwe doelgroep wijkverpleegkundigen

29 augustus 2014

In opdracht van de ministeries van VWS en BZK voert ZonMw nog een tweede fase van het programma Zichtbare Schakel uit. Deze subsidieoproep is specifiek gericht op de deskundigheidsbevordering van wijkverpleegkundigen voor het indiceren en organiseren van zorg. Uitgangspunt daarbij is dat het indiceren en organiseren van de zorg gericht is op het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid.

Ondersteuningsaanbod wijkverpleegkundigen

In mei 2014 is door VWS bevestigd dat de wijkverpleging voortaan tot de doelgroepen van ROS’en behoort. Op dit moment zijn wij in gesprek met samenwerkingsverbanden, thuiszorgorganisaties en opleidingen om te kijken welke mogelijkheden er zijn in het ondersteuningsaanbod van ROS Friesland voor de wijkverpleegkundigen.

Zichtbare schakel

In 2009 t/m 2012 heeft ZonMw ‘Zichtbare schakel’-projecten gesubsidieerd voor de inzet van wijkverpleegkundigen in de wijk. In 2013 en 2014 zijn de meeste projecten gecontinueerd met financiering van de gemeenten uit de decentralisatie-uitkering Zichtbare schakel. Vanaf 2015 komt de bekostiging van de wijkverpleegkundigen onder de nieuwe aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet.

Subsidieaanvraag

ROS Friesland denkt graag met u mee bij het indienen van een subsidieaanvraag. Een belangrijke voorwaarde is dat de projectaanvraag door een thuiszorgorganisatie wordt gedaan. Voor de deskundigheidsbevordering van de wijkverpleegkundigen kan max. € 500,- per wijkverpleegkundige worden aangevraagd. Plus maximaal € 100,- voor overheadkosten van de organisatie. Per organisatie kan één subsidieaanvraag worden ingediend voor maximaal € 150.000,-. In totaal is voor deze subsidieronde € 1,5 miljoen beschikbaar. Het indienen van aanvragen kan tot 2 oktober 15.00 uur.

Mocht uw subsidieaanvraag worden toegekend, dan kan ROS Friesland u daarnaast adviseren bij het vervolgtraject. ROS Friesland heeft kennis van de eerstelijns zorg, hoe deze per regio georganiseerd is, welke netwerken er bestaan rond (kwetsbare) ouderen en hoe de wijkgerichte aanpak eruit ziet.

Kijk hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvragen van subsidie.

Ga terug naar nieuwsoverzicht