ROS Friesland neemt gemeten effecten pilots mee de regio in

19 juni 2017

‘We gaan eerst een pilot doen’ horen we vaak als het gaat om zorgvernieuwing. Om te weten wat het oplevert moet je de uitkomsten meten. Bijvoorbeeld met effectmeting door middel van interviews met betrokkenen, of door kwantitatieve gegevens vanuit registraties. We zien verschillende onderzoekers vanuit bureaus en opleidingen de effecten van pilots meten. Afgestemd op de wensen van de opdrachtgevers. De komende maand zullen wij ons meer verdiepen in de lopende onderzoeken vanuit het Academisch Huisartsen Ontwikkel Netwerk (AHON) en de “AHON database”. Als ROS Friesland stimuleren we deze ontwikkelingen en willen de kennis die uit de pilots komen meenemen de regio in.

Het AHON is bij verschillende pilots in de regio betrokken. Zowel het AHON als ROS Friesland vindt het belangrijk dat bewezen effectieve interventies nóg beter benut worden in de regio. Dit begint bij het kennen van de nieuwe pilots en de effecten. ROS Friesland kijkt daarbij met name ook naar uitkomsten op de Triple Aim doelen: een goede gezondheid van de populatie, een goede ervaren kwaliteit van zorg en betaalbaarheid van de zorg.

Heeft u vragen of zelf ideeën voor pilots en wilt u een effectmeting (laten) doen? Dan kunt u contact opnemen met adviseur Nynke Schouwenaars (email). Zij heeft zicht op wat er gaande is kan met u kijken naar wat er nodig is.

Ga terug naar nieuwsoverzicht