ROS ‘en kiezen positie

2 mei 2016

De gezondheidszorg staat op z’n kop. We zien verschuivingen van centraal naar decentraal, van intramuraal naar extramuraal, van zorg in een medisch-specialistische setting naar zorg in een generalistische setting en van formele zorg naar informele hulp. Binnen deze transities trekt de overheid zich steeds meer terug. De regierol ligt bij gemeenten en bij (private) partijen zoals de zorgverzekeraars, die samen met burgers en zorgaanbieders op zoek gaan naar een nieuwe invulling van gezondheidszorg. Zorg waarbij de gezondheid van patiënten en burgers centraal staat, die doelmatig is, kwalitatief goed en toegankelijk. Het is zorg waar burgers in toenemende mate de regie over hun gezondheid gaan nemen.

Samen met deze transities neemt ook de complexiteit van de vraagstukken toe. Dit betekent een sterk veranderende opgave voor zorgprofessionals, gemeenten/overheid en alle andere zorg- en welzijnsorganisaties. Partijen hebben elkaar nodig. Niet alleen binnen de eerste lijn, maar juist over de domeinen heen. Met een groot belang voor de inwoners, die in deze samenwerking centraal staan.

De rol van de Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) sluit aan bij deze ontwikkelingen en breidt uit richting grotere, complexere strategische vraagstukken, projecten en programma’s. Tevens worden wij als netwerk vanwege onze positie, kennis, expertise en regionale verankering steeds meer bevraagd als sparringpartner voor het meedenken of opstellen van landelijk beleid. Om onze kerntaak goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat we als ROS’en steeds een stap vooruit denken. Dat doen wij voor onze opdrachtgevers en uiteraard ook om onze eigen toegevoegde waarde te blijven leveren. Want als je de veranderingen wilt leiden, moet je zelf ook continu veranderen. Daarom hebben wij ROS’en een gezamenlijke aangescherpte koers uitgestippeld die wij graag met u delen.

De nieuwe ambitie van de ROS’en is: ‘over twee jaar willen we programmaleiders zijn in de belangrijkste bewegingen en veranderprocessen in de gezondheidszorg. Leiders die verbindingen leggen, projecten opschalen over de domeinen heen. Het is niet meer alleen de eerste lijn.’

Ambitie in vijf kernpunten
Waar willen de ROS’en staan in 2018? Als krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken, als verbinder tussen en over de domeinen, wordt bovenstaande ambitie in vijf kernpunten geformuleerd.
1. We willen programmaleiders zijn in de belangrijkste bewegingen en veranderprocessen in de zorg.
2. Daarbij werken we in co-creatie met relevante stakeholders op landelijk, regionaal en lokaal niveau, over de domeinen heen.
3. We zijn drager van Triple Aim om tot populatiemanagement te komen.
4. De organisaties werken binnen en over de eigen regio’s heen op basis van expertise en kwaliteit.
5. Het streven is partner te zijn voor beleidsmakers op landelijk, regionaal en lokaal niveau; alsmede in het innovatief samenwerken met de voorlopers in de regio.

Meer hierover leest u in de Position Paper.

Ga terug naar nieuwsoverzicht