Roadshow ‘Langer zelfstandig thuis’

19 oktober 2015

Een tour door Friesland met een eigen domotica-unit

Vanaf maandag 26 oktober a.s. zal er in een periode van acht weken met de domotica-unit door de Friesland Zorgverzekeraar worden rondgetoerd door Friesland. We doen 31 locaties aan en per locatie zullen er 4 sessies van ca. 1,5 uur zijn, waarbij we de care-professionals met de domotica in aanraking laten komen en het gesprek aangaan.
Voorafgaand aan de daadwerkelijke tour zal de unit op woensdag 14 en donderdag 15 oktober bij De Friesland worden neergezet om te testen en training(en) te geven aan de roulerende collega’s van De Friesland die gedurende acht weken ‘on tour’ zullen gaan met de unit. Ook kunnen collega’s tijdens deze dagen op nader te bepalen tijdstippen kennis kunnen maken met de unit.

Aanleiding roadshow ‘Langer zelfstandig thuis’
In het voorjaar van 2015 hebben we in Gorredijk met het project ‘Fijn wonen’ i.s.m. Van Wijnen (bouwbedrijf) de nodige publiciteit gecreëerd omtrent een zorgunit. De specifieke zorgunit kan als een ‘legosteen’ aan een bestaande woning worden gekoppeld. Door gebruik te maken van zo’n zorgunit kunnen zorgbehoevenden toch langer in de eigen woning blijven wonen. En dit sluit aan bij zowel de vraag vanuit patiënten en klanten, maar ook uit de ingezette richting om zorg dichterbij te organiseren en zelfmanagement.

Keuzes
1. Door de relatief grote onbekendheid met het onderwerp bij zorgprofessionals die daadwerkelijk met de thuissituatie van onze klanten te maken hebben in het dagelijkse werk hebben we gekozen om specifiek iets te doen voor deze groep care-professional. Deze komt immers bij de klant thuis of kent de thuissituatie. We kiezen hier dus bewust voor een b-to-b aanpak en gaan heel gericht met ca. 2.500 care professionals in gesprek.

Specifieke doelgroepen:

–          Verpleegkundigen;
–          Ergo- en fysiotherapeuten
–          Wijkverpleegkundigen
–          Huisarten/praktijkondersteuners
–          Verzorgend- en verplegen personeel
–          Wijkteams
–          WMO consulent

 2. Een ander belangrijk aspect is de focus op het onderwerp ‘zorg-unit en domotica’. Daar waar de zorgunit bij Fijn Wonen heel specifiek op een echte zwaardere zorgsituatie gericht is, speelt het langer zelfstandig thuis blijven wonen zich af binnen een veel breder kader. Zo zijn er in het kader van het voorkomen van o.a. valincidenten, hulp bij eenzaamheid, locatiedetectie en dementie heel veel verschillende oplossingen voorhanden waarmee de nu nog relatief gezonde, maar oudere bewoner beter, veiliger en comfortabeler in de woning kan blijven.

Beide afwegingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat er een specifieke domotica-unit wordt ontwikkeld. Deze unit laat zowel een aantal specifieke woningelementen, zoals een keuken, douche en toilet zien waarbij diverse ingebouwde domotica- en sensor technologieën te zien zijn, aangevuld met een scala aan losse, op zich staande domotica toepassingen en technologieën die los verkrijgbaar zijn. En uiteraard is er ruimte om binnen de unit de gesprekken aan te gaan met ca. 20 care professionals per sessie.     

Via deze tour laat De Friesland zowel qua aanpak als inhoud richting het zorgveld zien dat we met actualiteit, vernieuwing en innovatie bezig zijn om zorgpartners, maar uiteindelijk ook klanten te helpen.

Overzicht locaties en aanmelden

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht