Regioplan Friesland is gepubliceerd

4 januari 2024

Wist je dat het Regioplan Friesland is gepubliceerd? ROS Friesland is betrokken geweest bij verschillende fasen van dit proces. Nadat we actief hadden meegewerkt aan het opstellen van het IZA-Regiobeeld, hebben we met name inhoudelijke input op het thema Versterking Eerstelijnszorg aangeleverd. Daarnaast hebben we op verzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis het Regiobeeld GGZ voor Friesland ontwikkeld en hebben we inhoudelijke input geleverd op diverse bouwstenen ten behoeve van het Regioplan GGZ.

Deze inspanningen hebben mede geleid tot het Regioplan Friesland wat een routekaart vormt die weergeeft wat er nodig is om de zorg ook in de toekomst beschikbaar te houden in Friesland. Daar zijn we trots op!

Kijk hieronder voor het resultaat:

Regioplan Friesland

Ga terug naar nieuwsoverzicht