Programmaplan Schippers en Van Rijn over aanpak fouten en fraude in de zorg

30 maart 2015

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn ingestemd met het programmaplan aanpak fouten en fraude in de zorg. Belangrijke elementen uit dit programma zijn: één centraal meldpunt voor zorgfraude, grotere capaciteit van het Openbaar Ministerie, duidelijke en fraudebestendige regels, afspraken over correct declareren bij zorgaanbieders, gezamenlijk fraudeonderzoek door zorgverzekeraars, en aanscherping van de Wet toelating zorginstellingen. Het plan is zorgbreed:  van de zorgverzekeringswet tot de WMO 2015. Het omvat de inzet voor de komende jaren op preventie, controle en handhaving van fouten en fraude. 

Het programmaplan aanpak fouten en fraude in de zorg

Ga terug naar nieuwsoverzicht