Praktijkondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk

14 december 2015

Psychische zorg voor jeugd in de huisartsenpraktijk na invoering van de Jeugdwet 2015

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg voor jeugd.

Huisartsen en gemeenten zijn hierdoor dichter bij elkaar komen te staan en het medische en het sociale domein zijn elkaar meer gaan raken. Gemeenten en hun sociale wijkteams ervaren nog niet overal een goede verbinding met huisartsen waar het jeugdzorg betreft. Huisartsen hechten aan goede en betrouwbare zorg voor jeugd en lijken hun vaste verwijspatroon te handhaven. Gemeenten zien de POH voor jeugd als mogelijke oplossing om onnodige verwijzingen naar ‘zware’ zorg te voorkomen en als verbinding met het omliggend veld. Op verschillende plekken in Nederland is door huisartsen ervaring opgedaan met een ‘POH jeugd GGZ’. Het Nivel heeft hier onderzoek naar gedaan met positieve uitkomsten.

Pilots ‘POH voor jeugd’ in Friesland

Ook in Friesland worden op een aantal plekken in de provincie, met (mede)financiering door gemeenten geëxperimenteerd met een functionaris in de huisartsenpraktijk, die zorg levert aan jeugdigen en tevens verbindingsfunctionaris is tussen verschillende geledingen (zie o.a. bijgevoegd infobulletin van de gemeente Leeuwarden).

Rol ROS Friesland

ROS Friesland ondersteunt de dialoog tussen de diverse geledingen en bevordert de verdere vorm en inhoud van een POH voor jeugd.

Bent u van plan een POH voor jeugd in te zetten en/of wilt u meer informatie over een POH voor jeugd dan kunt u contact opnemen met ROS Friesland.

Jenneke Netjes
Regioadviseur en adviseur eerstelijnsggz ROS Friesland
M. 06 53508081
E. j.netjes@rosfriesland.nl

Erwin Brameijer                               
Regioadviseur ROS Friesland
M. 06 – 21862169
E. e.brameijer@rosfriesland.nl 

Ga terug naar nieuwsoverzicht