Pilot: ‘Lichte traumazorg in de huisartsenpraktijk’ van start!

19 januari 2017

Half januari start de pilot ‘lichte traumazorg in Lemmer’. Voor dit artikel gingen wij in gesprek met Hans Arentsen (initiatiefnemer en Huisarts in Lemmer) en Catrien Schuurman  (Adviseur ROS Friesland) over het ontstaan van de pilot en de dromen voor de toekomst.

Waaruit bestaat de pilot precies?
Na een trauma wordt een patiënt door de huisarts doorverwezen voor een röntgenfoto. Wanneer er op de röntgenfoto een breuk of verplaatsing te zien is, moest de patiënt voorheen alsnog naar het ziekenhuis voor behandeling, bijvoorbeeld voor een gipsspalk en/of mitella.

Dit verandert: Vanaf 2017 gaan de huisartsen van Zorgplein Lemmer zelf de behandeling bij eenvoudige botbreuken en verplaatsingen uitvoeren. De patiënt hoeft in dat geval niet meer naar het ziekenhuis. Zorgplein Lemmer beschikt over apparatuur en gekwalificeerd personeel om zelf de behandeling te kunnen uitvoeren.

Het idee ontstond in een oud bankgebouw
Catrien
: De huisartsen Arentsen/Groeneveld en van Graafeiland zijn samen met onderdelen van het Antonius Ziekenhuis gevestigd in het Zorgplein Lemmer, voorheen het oude Rabobank gebouw. Hier was nog een kluis aanwezig. Voormalig bestuurder Wouter van der Kam van het Antonius Ziekenhuis liet de aanwezige kluis in het gebouw goed benutten door er een röntgenapparaat in te plaatsen. Nu konden er ook foto’s gemaakt worden gemaakt. Het woord gebruikten we toen nog niet, maar eigenlijk was dit al een vorm van substitutie. ‘

Maar daar bleef het niet bij; patiënten wilden het nóg efficiënter
Hans
:  ‘ik heb een aantal keren meegemaakt dat patiënten enthousiast waren over dat ze een foto konden laten maken in Lemmer. Echter  ze waren vervolgens teleurgesteld dat ze naar het ziekenhuis in Sneek werden gebracht om daar de hele dag op de SEH door te brengen en ‘s avonds met een mitella weer naar huis te gaan. Eigenlijk kwam de vraag dus bij de patiënt vandaan: “Had u dat nou niet zelf kunnen doen, dokter?’

‘Toen ontstond bij mij het idee; zouden  we de lichtere  trauma’s niet zelf kunnen behandelen?’

Een lange adem was nodig
Hans
: ‘ Bestaande werkafspraken, protocollen, procedures maakten het in eerste instantie lastig hier iets aan te veranderen. Toch hebben we de eerste stap gezet door de vraag voor te leggen aan de traumachirurg: is het mogelijk dat jullie met een lijst trauma’s komen waarvan jullie zeggen, met een beetje instructie zou een huisarts dat ook kunnen doen. Daar is de transmuraal coördinator Theo Bakker ook bij betrokken. De eerste gesprekken vonden al plaats in 2012. ‘

Catrien: ‘Trajecten zoals deze vragen een lange adem. Je gaat nu eenmaal niet snel van idee naar praktische implementatie. Daarom zijn we nu zo blij dat het echt van start gaat.’

Wetenschappelijk onderzoek maakt pilot ‘scherp’
Catrien
: Hans is er écht op gaan staan dat er een wetenschappelijk onderzoek zou worden uitgevoerd waarmee de resultaten van de pilot worden gemonitord en vastgelegd. De Friesland Zorgverzekeraar financiert dit onderzoek.

Hans: ja het is van belang dat een pilot zoals deze ook een wetenschappelijke basis heeft. Daar leren we samen heel veel van en maakt de pilot ook beter. Wetenschappers pluizen  alles uit, we kunnen ons geen open eindjes veroorloven. Ook voor de zorgverzekeraar is het  van  belang dat patiënten tevreden zijn en de zorgkosten lager worden. Of dit daadwerkelijk zo is moet blijken uit het onderzoek.

Rol van ROS Friesland
Hans: samen zorg verlenen is voor huisartsen en specialisten heel spannend. Je hebt beide je  eigen expertise, kwaliteiten, werkgebieden en nu moet je opeens gaan delen en samenwerken. Een onafhankelijke, objectieve voorzitter en facilitator is dan van groot belang. In dit geval in de vorm van Catrien.

Catrien: Mijn focus lag met name op op coördinatie en de voortgang van het project, zeer specialistische kennis is dan niet nodig. 

Hans: ‘dat was juist jouw grote voordeel! Toen je binnenkwam zei je: “jongens ik heb een achtergrond bij de brandweer”, Geweldig dacht ik! Je stelde ontnuchterende vragen als wij ons soms in de inhoud verloren.’

Droom voor de toekomst
Hans
: ‘kwalitatief goede zorg, dichtbij de mensen. Juist in een dunbevolkte regio zoals Friesland is dit van groot belang. En juist in Friesland kunnen we dit goed doen, de lijnen  tussen specialisten en huisartsen zijn kort en het contact is goed. Op de korte termijn zou het geweldig zijn als ook het ziekenhuis in Heerenveen mee gaat doen met de pilot. Nu is het zo dat we alleen door kunnen verwijzen naar Sneek, terwijl er ook patiënten zijn die liever naar Heerenveen zouden gaan. Voor de patiënt zou het beter zijn.

Wat hebben jullie nu al geleerd?
Hans: ik heb een inkijkje gekregen in het werk van de specialisten en heb nog meer respect gekregen voor hun discipline. Als huisarts kan ik veel overnemen en leren maar een groot deel ook niet, ik heb ook mijn grenzen. Het is goed om bij elkaar in de keuken te kijken; al is het alleen voor het wederzijdse respect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht