Palliatieve zorg in Friesland

14 oktober 2015

Goede zorg in de laatste levensfase is van groot belang. In toenemende mate is er aandacht voor dit thema in Friesland, zoals onder meer blijkt uit twee belangrijke ontwikkelingen:

  • Palliatieve Thuiszorg (PaTz)
  • Advance Care Planning (ACP)

Palliatieve Thuiszorg (PaTz)
In het kader van goede palliatieve zorg stimuleert en coördineert ROS Friesland de ontwikkeling van PaTz-netwerken in Friesland. PaTz staat voor palliatieve thuiszorg.

PaTz is proactieve, vroegtijdig geplande palliatieve zorg en bevordert zorg op de juiste plek. De kern: huisartsen en (wijk)verpleegkundigen werken lokaal samen in een PaTz-groep. Zij identificeren hun patiënten die palliatieve zorg nodig hebben middels een Palliatieve Zorg Register. De wensen en behoeften van de patiënt en zijn netwerk worden in kaart gebracht. Een PaTz-groep wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige op het gebied van de palliatieve zorg.

Uit de evaluatie van PaTz-groepen blijkt dat deze werkwijze positieve invloed heeft op de zorg in de laatste levensfase. Zorgverleners noemen de PaTz-overleggen heel nuttig en leerzaam en vinden de aanpak goed uitvoerbaar in de praktijk. In bijna alle gevallen leidt de PaTz-methodiek tot een betere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. De zorg verbetert en het aantal ziekenhuisopnames in de laatste maand daalt erdoor.

Meer informatie
Kijk op de site van PaTz voor alle algemene informatie over PaTz.

In Drachten is enige tijd geleden een PaTz-groep gestart. Lees hier over de ervaringen van deze PaTz-groep.

Mocht u zelf meer informatie willen over PaTz of overweegt u een PaTz-groep te starten, dan kan ROS Friesland u daarbij behulpzaam zijn. Neem vrijblijvend contact op de regioadviseur van ROS Friesland in uw regio of met Tryntsje Haga.

Startbijeenkomst
Op 4 november a.s. vindt de startbijeenkomst van PaTz in Friesland plaats. Deze bijeenkomst is specifiek georganiseerd voor de zorgverleners die gaan starten met PaTz-groepen in een aantal regio’s in Friesland.

Advance care planning (ACP)
Een van de bouwstenen van het zorgpad kwetsbare ouderen is de Advance Care Planning (ACP). Deze moet de komende jaren in iedere huisartsenpraktijk onderdeel worden van de dagelijkse praktijkvoering. Het doel van ACP is het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij het levenseinde, het leveren van zorg zoals de patiënt dat wenst en het voorkomen van onder- en overbehandeling.

ACP houdt in dat de huisarts een gesprek met de patiënt en diens naasten heeft over de laatste levensfase, in het geval dat een patiënt een slechte prognose of risicovol behandelperspectief heeft of krijgt. Daarbij worden de wensen vastgelegd ten aanzien van o.a. het wel of niet toedienen van antibiotica, wel of geen ziekenhuisopname, wel of niet reanimeren van de patiënten in de laatste levensfase, in crisissituaties of wanneer de eigen wils-/oordeelsvorming niet meer mogelijk is. Hoewel ACP onderdeel is van de prestatie integrale ouderenzorg, is het natuurlijk niet gekoppeld aan de leeftijd van de patiënt.

Vastlegging en herziening
De ACP wordt vastgelegd met de Friese versie van de LAEGO-toolkit als leidraad. Deze toolkit geeft een overzicht van stappen en de materialen die u kunt gebruiken om met patiënten te praten over hun wensen m.b.t. het levenseinde, een wilsverklaring, wel / niet reanimeren, en dergelijke.

Voor alle praktijken aangesloten bij Dokterswacht Friesland, geldt dat ieder ACP-verslag dient te worden geüpload in ‘Call manager’ en minimaal iedere twee jaar moet worden herzien. Ook voor praktijken die niet zijn aangesloten bij Dokterswacht Friesland moet ieder ACP-verslag minimaal iedere twee jaar worden herzien.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht