Ouderenzorg in Friesland

14 oktober 2015

Het aantal ouderen in ons land stijgt snel. Met het steeds ouder worden van de Friese bevolking neemt ook het aandeel kwetsbare ouderen sterk toe. Dat betekent dat het zorgaanbod zich snel en adequaat moet aanpassen aan de toenemende zorgvraag vanwege de vergrijzing. Er moet veel gebeuren in de zorg voor kwetsbare ouderen, waarbij een persoonsgerichte, integrale aanpak centraal staat.

ROS Friesland ziet ouderenzorg als een veelomvattend thema, dat veel aandacht behoeft. Alle regioadviseurs zijn dan ook betrokken bij de ontwikkelingen van ouderenzorg in hun eigen werkgebied. Daarnaast hebben twee adviseurs van ROS Friesland dit onderwerp als specifiek aandachtsgebied. Zij hebben veel affiniteit met ouderenzorg en zetten zich vooral in voor bovenregionale projecten en contacten. Deze adviseurs -Marja Kuik en Tryntsje Haga- volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet, zetten zich in voor de vertaling en inbedding daarvan in de regio Friesland en zijn betrokken bij de bovenregionale projecten en contacten op het gebied van ouderenzorg en samenwerking rondom kwetsbare ouderen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over een van de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Of wilt u zelf aan de slag met de organisatie van ouderenzorg, in welke vorm dan ook? U kunt dan vrijblijvend contact opnemen om te kijken op welke wijze ROS Friesland u behulpzaam kan zijn. Wij denken graag met u mee. U kunt bellen of mailen naar ROS Friesland, tel. 0513 626805, info@rosfriesland.nl of contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht