Op bezoek bij “Triple Aim”

21 oktober 2015

Bent u al bekend met triple aim? Triple aim is ontwikkeld door IHI om als doel te dienen bij veranderingen in de gezondheidszorg. In plaats van het streven naar alleen maar kostenverlaging of kwaliteitsverbetering worden beide doelen meegenomen met daaraan toegevoegd de belangrijkste uitkomst: de gezondheid van mensen (triple aim).Triple aim is ontwikkeld door het IHI (Institute for Health Improvement) in Boston.

Het bezoek aan dit instituut zwengelt inspiratie aan. Bij binnenkomst valt direct de heldere missie op, waarin ook het werkplezier van zorgprofessionals staat genoemd. Verder veel inspirerende teksten van wereldleiders, en ook van Anne Frank op de muren. Opvallend ook de kleine bureau’s van de directie in een kamer tussen de medewerkers.

Een van de werkwijzen is de 90 dagen cyclus, waarin men met o.a. zorgaanbieders kijkt naar oplossingen voor het grootste kwaliteitsprobleem dat op dit moment wordt ervaren. Oplossingen worden in korte tijd omarmd.

Elementen van triple aim zijn het kiezen van een populatie in een bepaald gebied of een doelgroep waarvan men de gezondheidsuitkomsten en de (ervaren) kwaliteit van zorg wil verbeteren en ook de kosten in de hand wil houden. Naast de zorgaanbieders zijn financiers en de doelgroep zelf betrokken. Wat is belangrijk voor de mens (achter de patient) en samen leren en doorontwikkelen zijn hierbij belangrijke zaken.

Een methode die men daarbij gebruikt is het vragen aan de betreffende doelgroep om hun dag eens te beschrijven vanaf het moment van opstaan totdat men naar bed gaat. Uit ervaring blijkt dat door dit te vragen aan 5-10 patiënten er  een redelijk goed beeld te schetsen is van wat belangrijk is voor deze groep en wat belangrijke knelpunten zijn. Mogelijk ligt het binnen het vermogen van zorgaanbieders  om hierin zelf  een oplossing te bieden of door te verwijzen. Uitdaging daarbij is om het niet alleen voor die ene patient te regelen maar het zodanig in te richten dat het ook voor anderen beter wordt.

Als ROS Friesland vragen wij vaak aan zorgaanbieders: wat is belangrijk voor u? Vraagt u ook wel eens aan patiënten: wat is belangrijk voor u? 

Anneke Venema
directeur/bestuurder

Uitkomst van het bezoek is dat wij verder willen werken met zorgaanbieders, financiers en patiënten aan triple aim: beter gezondheid voor mensen, goed ervaren kwaliteit en betaalbare zorg in Friesland.

Ga terug naar nieuwsoverzicht