NZa-brief over financiering nieuwe dienstverlening huisartsenzorg

2 april 2015

Er zijn nieuwe zorgaanbieders die huisartsenzorg (willen) aanbieden in een andere vorm dan de ‘klassieke’ huisartsenzorg met ingeschreven patiënten (door het Zorginstituut Nederland omschreven als: “continue, persoonsgerichte, integrale (levenslang en levensbrede) zorg”). Het gaat om nieuwe initiatieven zoals: het alleen afleggen van visites op afroep van patiënten, een inloopkliniek als “Careto-Go” en consulten via screen-to-screen contact. Omdat deze zorg niet valt onder de  “continue, persoonsgerichte, integrale zorg” wordt deze niet vergoed vanuit de basisverzekering. 

De NZa stelt dat de bestaande financieringssystematiek een blokkade vormt voor dergelijke initiatieven.  Een huisarts mag alleen zorg in rekening brengen als de NZa hiervoor een prestatiebeschrijving met bijbehorend tarief heeft vastgesteld. Om de nieuwe initiatieven te faciliteren, zal de NZa daarom nieuwe prestaties en bijbehorende tarieven moeten vaststellen. 

De NZa verzoekt minister Schippers te overwegen om de beschreven huisartsenzorg die niet “continue, persoonsgerichte, integrale (levenslang en levensbrede) zorg” is, te dereguleren. “In het huidige stelsel staat vrije toetreding door zorgaanbieders hoog in het vaandel. Het laten vervallen van prestatie- en tariefregulering voor deze specifieke zorgvariant neemt een drempel weg voor nieuwe toetreders”, aldus de NZa. Ze geeft in haar brief twee varianten aan en een aantal randvoorwaarden , waaronder verdergaande transparantie.

Brief van de minister

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht