NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden

21 augustus 2017

De bevolking in Nederland neemt nog steeds toe, zeker in de Randstad. Er zijn echter gebieden waar het tegenovergestelde het geval is. Dat zijn de zogeheten krimpregio’s en anticipeerregio’s. Dit zijn gebieden die kampen met snelle bevolkingsdaling, veelal in de randen van ons land. In de krimpgebieden zal het aantal inwoners in 2040 met meer dan 4% zijn gedaald , in anticipeergebieden met 4% of minder. De NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden heeft deze regio’s in kaart gebracht.

Met de afname van het aantal bewoners kunnen verschillende diensten onder druk komen te staan of zelfs verdwijnen. Dat betreft niet alleen scholen, banken en winkels: het geldt ook voor het zorgaanbod. Met de NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden kunnen de mogelijkheid om zorggebruik, zorgaanbod en zorgkosten in de krimp- en anticipeerregio’s en gemeenten met elkaar worden vergeleken. Ook kunt u de ontwikkelingen in de tijd bekijken. De monitor is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers en zorgverleners.

Door het vergelijken van krimpregio’s en -gemeenten kunnen:
  -nieuwe inzichten worden verkregen
  -verklaringen worden gezocht
  -nieuwe beleidsopties en/of mogelijke samenwerking tussen gemeenten of regio’s worden verkend

Nederland kent in totaal 20 krimp- en anticipeerregio’s. De monitor hanteert een indeling van 11 regio’s: 5 krimpregio’s en 6 anticipeerregio’s. Enkele krimpregio’s zijn in de monitor namelijk geclusterd tot één grotere krimpregio, om zo voldoende volume-aantallen te garanderen.

Twee ingangen
De monitor biedt twee ingangen: 1. regio’s met elkaar vergelijken en 2. gemeenten met elkaar vergelijken.
Bij de optie “Vergelijk de regio’s” kunnen de krimp- en anticipeergebieden in Nederland worden vergeleken op een uitgebreide set van indicatoren voor het zorggebruik, zorgaanbod en de zorgkosten.
Bij de optie “Vergelijk een gemeente” gaat het om een selectie van een specifieke krimp- of anticipeergemeente. Ook deze kan dan worden vergeleken met andere krimp- of anticipeergemeenten en/of de rest van Nederland. Dit kan met eenzelfde set van indicatoren voor het zorggebruik, zorgaanbod en de zorgkosten.

 

Dit artikel is met toestemming overgenomen van ZorgenZ.

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht