Nivel / Nictiz-rapport over e-health

13 oktober 2014

Nivel en Nictiz hebben gezamenlijk een monitor uitgebracht over het gebruik van e-health. Getiteld: ‘Op naar meerwaarde”. Met daarbij een uitgebreid onderzoeksrapport, een tabellenbijlage en een infographic. Er is gekeken naar 4 vormen van e-health: 1. het zelf opzoeken van gezondheidsinformatie 2. online contact tussen arts/patient; 3. dossiervoering van artsen 4. elektronische uitwisseling zorgprofessionals van patiënteninformatie. 

 

Digitalisering maakt inmiddels onderdeel uit van het dagelijkse leven. Bijna 95% (!) van de Nederlanders maakt gebruik van internet en daarvan zoekt 65% zelf informatie op over ziekte en behandeling. Desondanks gebeurt het aanvragen van herhaalrecepten met 3% nog steeds mondjesmaat. Ook het digitaal een afspraak maken bij de huisarts is nog geen gemeengoed (30%). Wel houden bijna alle huisartsen de patiëntendossiers digitaal bij. Opvallend is dat zelfmanagement wordt gepropagandeerd, maar dat patiënten zelf nauwelijks nog hun dossier online kunnen inzien. Een van de aanbevelingen luidt dan ook: “regel online dossierinzage voor patiënten, te beginnen met medicatie”. Maar ook: “maak zorggebruikers beter bekend met wat er al kan”. Want er is digitaal meer mogelijk van veel zorggebruikers weten. 

Ga terug naar nieuwsoverzicht