Nieuwsbrief Aanbesteding regionale jeugdzorg 2016

9 juni 2015

In de nieuwsbrief van Sociaal Domein Fryslân krijgt u informatie over de aanbestedingstrajecten voor de regionale Jeugdzorg en Beschermd wonen. U leest hoe u zich als aanbieder in kunt schrijven, hoe de aanbestedingstrajecten werken en wat u moet doen. Ook leest u in deze nieuwsbrief meer over de informatiebijeenkomst over de aanbestedingen. 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht