Nieuwe ZonMw subsidieoproep

14 oktober 2019

……voor lokale netwerken rondom thuiswonende ouderen

ZonMw heeft opnieuw de Ontwikkelsubsidie Fase I opengesteld ten behoeve van netwerkvorming rondom thuiswonende ouderen.

Als u samen met partners werkt aan samenhangende zorg voor thuiswonende ouderen en dit een stap verder wilt brengen, dan kunt u gebruik maken van deze subsidie.
Enkele belangrijke voorwaarden:

– Netwerk waarmee je start moet minimaal huisarts en wijkverpleging bevatten.
– Netwerk moet uit willen breiden.
– En moet twee thema’s kiezen.
– € 17.500,–.
– Looptijd vier maanden.
– Uiterste inleverdatum 31-12-2019, eerder kan ook.
– Extern adviseur in te schakelen.

Het is een voorbereidende fase. Voor de uitwerking kan opnieuw een subsidie worden aangevraagd.

Een voorbeeld:
In de regio Heerenveen is de eerste ronde van deze subsidie gebruikt om tot een model te komen voor samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein. Er is besloten om die samenwerking op twee niveaus in te gaan richten. Een beleidsmatige ‘driehoek’ op gemeenteniveau en lokale ‘driehoeken’ op hagroniveau. In een vervolgsubsidie gaat dit worden uitgewerkt.
In een andere regio moet allicht naar een ander model gezocht worden.
Ook een lokaal netwerk in stad, dorp of wijk kan in aanmerking komen voor subsidie.

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met uw regioadviseur of met Jenneke Netjes

Ga terug naar nieuwsoverzicht