Nieuwe site landelijk ROS-netwerk

1 oktober 2014

ROS Friesland is lid van het ROS-netwerk. In elke regio is namelijk een ROS werkzaam en gezamenlijk vormen we een landelijk dekkend netwerk. Voor landelijke thema’s werken we daarin samen, bundelen kennis en expertise en wisselen we ervaringen uit. Onlangs is de nieuwe website van het ROS-netwerk gelanceerd. Met daarin o.a. de vier grote thema’s waarmee alle ROS’en zich bezig houden. Dit zijn wijkgericht werken; geintegreerde gebiedsanalyse; substitutie van zorg en zorgthema’s (waaronder ggz en ouderenzorg). Tevens zijn enkele goede projectvoorbeelden opgenomen. Op de landkaart op de homepage is een overzicht van alle ROS’en met hun werkgebied.

Ga terug naar nieuwsoverzicht