Nieuwe privacywetgeving. Bent u er al klaar voor?

27 februari 2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Rijksoverheid heeft een handleiding opgesteld met daarin een toelichting over de belangrijkste bepalingen uit de verordening. De Autoriteit Persoonsgegevens is een campagne gestart.

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De beginselen en uitgangspunten voor verwerking van persoonsgegevens zijn onder de verordening grotendeels hetzelfde gebleven. De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt. Deze ‘verwerkingsverantwoordelijke’ moet vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen dat zijn gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de verordening. En dat het niveau van beveiliging is afgestemd op de mogelijke risico’s van de gegevensverwerkingen voor degene van wie de gegevens worden verwerkt (de ‘betrokkenen’). Dat vereist onder meer inzicht in de gegevensverwerking en een privacybeleid.

Recht van inzage, rectificatie en vergetelheid
De verwerkingsverantwoordelijke moet ook tegemoet komen aan de rechten van betrokkenen. Deze rechten zijn onder de verordening aangescherpt en uitgebreid, zoals: het recht van inzage, rectificatie en vergetelheid. Bij niet-naleving van de verordening kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

Forse impact
Het zal duidelijk zijn dat de AVG grote impact heeft op de sector gezondheidszorg, met verregaande consequenties. Juist in deze sector worden op grote schaal persoonsgegevens en privacygevoelige informatie opgeslagen. De handleiding van de Rijksoverheid is gericht op iedereen die meer wil weten over de Verordening en de Uitvoeringswet, maar is in het bijzonder bedoeld voor lezers die reeds enigszins op de hoogte zijn van het gegevensbeschermingsrecht en op zoek zijn naar verdere verdieping, om zo binnen hun organisatie de maatregelen die de Verordening vereist te kunnen implementeren.

Informatie specifiek voor zorgverleners
De regels dwingen alle zorgverleners om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van hun patiënten. Onze collega-ROS, ELANN, heeft recent de belangrijkste verantwoordelijkheden voor zorgverleners in het kader van de AVG overzichtelijk op een rij gezet.
De LHV heeft in haar in dossier Privacywet AVG de belangrijkste bepalingen uit de wet samengevat. Dit overzicht biedt specifiek hulpmiddelen voor huisartsenpraktijken t.a.v. naleving van de wet.
Eerder heeft ZorgenZ al uitgebreid aandacht besteed aan de AVG. Voor (kleine) zorgaanbieders is het van belang te weten dat de Autoriteit Persoonsgevens (AP) in een dossier informatie biedt die specifiek gericht is op hun situatie. AP breidt de informatie continu uit, onder andere naar aanleiding van vragen vanuit het veld. Dus neem vooral contact op met de AP als u als zorgverlener vragen heeft over uw gegevensverwerking in uw eigen database.
Heeft u een inlogcode voor de website van InEen, dan kunt u hier gemakkelijk en overzichtelijk door de meest gestelde vragen scrollen. Ook in de kennisbank van InEen is veel informatie over AVG te vinden.

Campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’
Tevens is de Autoriteit Persoonsgegevens een voorlichtingscampagne gestart over de nieuwe Europese privacywet, onder de titel: ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. Daarmee wil de AP organisaties praktische hulp bieden om te voldoen aan nieuwe plichten. Zoals een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei 2018.
Op hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, staan ook andere hulpmiddelen en vindt u informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online actief zijn, heeft de AP speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen.

Onze verantwoordelijkheid
ROS Friesland conformeert zich uiteraard ook aan de AVG en neemt het recht van inzage, rectificatie en vergetelheid uiterst serieus. Wij achten het onze verantwoordelijkheid aan onze relaties te vragen of ze akkoord gaan met registratie in onze database.

  • Indien u niet geregistreerd wilt staan in onze database, klik hier. Al uw gegevens worden dan verwijderd. In dit geval ontvangt u ook geen nieuwsbrieven of uitnodigingen voor bijeenkomsten meer.
  • Wilt u wel in onze database geregistreerd staan, alleen geen digitaal nieuws meer van ons ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven. Graag vermelden dat u alleen geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen. U kunt dit ook altijd in de nieuwsbrief zelf doen.Uiteraard hopen we dat u wel op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in Friesland rondom de eerstelijn en ook daarbuiten. Aanmelden kunt u eventueel hier.


Bronvermelding:
ZorgenZ, Elaa, ELANN, Autoriteit Persoonsgegevens, Rijksoverheid, LHV, InEen

Ga terug naar nieuwsoverzicht
Secretariaat Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Neem contact op