Nieuwe aanpak: Toolkit Preventie in de wijk

28 februari 2018

De toolkit ‘Preventie in de wijk’ van het RIVM is recent verschenen. Hierin worden wijktypen, openbare databronnen op wijkniveau en interventies per preventiethema beschreven. Input voor de toolkit komt uit 20 verschillende pilots in Nederland, die volgens een vaste methodiek zijn uitgevoerd. De interventies die worden toegepast zijn gebaseerd op de lokale data en dialoog met bewoners en professionals. Kenmerkend in de aanpak is dat er tijdens de werksessie met betrokkenen direct een plan wordt gemaakt en een eerste actie uitgezet.

ROS Friesland heeft eind 2017 één van de landelijke pilots ‘Preventie in de wijk’ gecoördineerd. Hierin is een voorbereidende werkgroep (ROS, GGD, gemeente, huisarts) aan de slag gegaan met selectie van wijk en doelgroep. In PlanZuid (Harlingen) is vervolgens een samenwerksessie georganiseerd met de buurtbewoners (deel met problematiek) én professionals die mensen met verslavingsproblematiek begeleiden.

In de werksessie hebben alle betrokkenen gezamenlijk een plan gemaakt waarin actieve wijkbewoners worden toegerust om als vrijwilliger naast mensen met verslavingsproblematiek te staan. Ze pakken zo een andere rol dan de professionals, met extra aandacht voor signalering. Daar hebben zowel bewoners, professionals en de doelgroep zelf behoefte aan.

Dit aanbod wordt vanuit het budget binnen PlanZuid verder gerealiseerd en in het voorjaar worden de eerste vrijwilligers opgeleid. Meer lezen over deze samenwerksessie? Zie ons eerdere verschenen artikel.

Ga terug naar nieuwsoverzicht