Netwerkbijeenkomst ‘preventie in de buurt’

5 februari 2015

Ziet u samenwerken tussen de huisartsenvoorziening en publieke gezondheid als de kans om aan de slag te gaan voor gezondere en vitale burgers? Kom dan op 12 maart naar Meppel, voor een van de regionale bijeenkomsten van Preventie in de Buurt en laat u inspireren. Bijvoorbeeld over voordelen van samenwerking rond leefstijl voor uw praktijk. Want wanneer bekend is van welke goede leefstijlprogramma’s patiënten gebruik kunnen maken, is een efficiëntere doorverwijzing mogelijk. Dit is in het belang van zowel de burger als de professional.

In de bijeenkomst staan goede voorbeelden uit uw regio centraal, waarin professionals uit beide domeinen al samenwerken aan preventie. U wisselt expertise uit en krijgt tips en handvatten voor preventie vanuit de huisartsenpraktijk.

Doelgroep van de netwerkbijeenkomst: huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals die bijvoorbeeld werken bij een GGD (ook JGZ-artsen), gemeenten, thuiszorg, sportserviceorganisaties, verslavingszorg en sociale wijkteams.

Voor meer informatie en online aanmelden verwijzen wij u naar de website van het RIVM of het Loket GezondLeven.

Doelgroep
huisartsen, POH’ers e.a. (zie inleiding)

Programma

  • Introductie met aanleiding en doelen door Marian Sturkenboom, projectleider RIVM Centrum Gezond Leven.
  • Korte inleiding op de praktijkvoorbeelden. In Meppel staan Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Smallingerland en Weststellingerwerf en Vitaal Vechtdal in de schijnwerper. (U kunt deze voorbeelden alvast bekijken op www.loketgezondleven.nl)
  • Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan Radboud Universiteit Nijmegen, neemt u mee in de werelden van de eerstelijnszorg en publieke gezondheid. Hij zoomt in op kansen voor preventie en do’s en dont’s. En op wanneer samenwerken zinvol is en hoe je dat aanpakt.
  • Vervolgens staan er twee interactieve sessies rondom de praktijkvoorbeelden op het programma. Met Vitaal Vechtdal werkt u uit wat er nodig is om een duurzame samenwerking rond preventie te creëren. Met JOGG Smallingerland kijkt u vanuit zowel het perspectief van de gemeente als van de huisartspraktijk naar de regie rondom de aanpak van overgewicht bij kinderen.
  • In een afrondende plenaire terugkoppeling delen we de lessons learned en opgedane ideeën.

Het inhoudelijke programma start om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). We hebben een korte onderbreking om een hapje te eten en om ongeveer 19.45 uur sluiten we af met een borrel.

Accreditatie

Voor huisartsen, JGZ-artsen en praktijkondersteuners levert deelname aan de bijeenkomst 3 accreditatiepunten op.

Datum
12-3-2015

Tijdstip
15:30 – 19:45

Locatie
Onderwijspark Ezinge te Meppel

Docenten/sprekers
o.a. Marian Sturkenboom, projectleider RIVM Centrum Gezond Leven en Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan Radboud Universiteit Nijmegen

Meer informatie: t.swierstra@rosfriesland.nl

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht