Meer aandacht voor de laatste levensfase

17 mei 2016

Toen ik 2 jaar geleden naar een presentatie van Bart Schweitzer (projectleider PaTz/huisartsover PaTz (Palliatieve Thuiszorg) luisterde was ik vastberaden; deze werkwijze moesten we ook in Friesland verder uitrollen!

Voor dit soort mooie concrete, laagdrempelige en eenvoudige zorginnovaties als PaTz, die aantoonbaar verbetering van zorg opleveren zet ik mij graag in. Palliatieve zorg is een moeilijk onderwerp, maar misschien wel een van de belangrijkste zorggebieden die goed geregeld moet worden wanneer het aan de orde is. Daarbij neemt de vraag naar palliatieve thuiszorg de komende jaren toe.

Dat palliatieve zorg complexe zorg is dat was mij wel duidelijk, maar wat mij triggerde in het verhaal van Schweitzer was dat het voor huisartsen moeilijk is om vast te stellen welke patiënten in de palliatieve fase zitten. Hoe kun je dan palliatieve zorg leveren aan deze patiënten? Palliatieve zorg is breder dan terminale zorg alleen en er kan al eerder mee worden begonnen, vertelde Schweitzer. Vaak ligt het aantal palliatieve patiënten in de huisartsenpraktijk dan ook veel hoger dan gedacht (jaarlijks zijn dit er zo’n 15 patiënten per normpraktijk).

Wat mij nog meer triggerde in het verhaal van Schweitzer was het grote gat tussen de vraag en het aanbod van het onderdeel spirituele zorg in de laatste levensfase. Hoewel spirituele zorg voor de patiënt misschien wel het belangrijkste is, blijkt uit onderzoek dat er bij zorgverleners weinig aandacht voor is.

PaTz is natuurlijk ‘maar’ een middel voor het verbeteren van de palliatieve zorg. De kracht van dit middel zit niet alleen in het verbeteren van de samenwerking, het zit ook vooral in deskundigheidsbevordering en intervisie.

Gelukkig krijgt palliatieve zorg steeds meer aandacht, want ondanks dat er al veel goed geregeld is, is er nog veel verbetering mogelijk. Zo investeert de overheid in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en ook de Friesland Zorgverzekeraar stimuleert verbetering van palliatieve zorg door middel van de Prestatie Advance Care Planning en de vergoeding voor het PaTz MDO.

In Friesland heb ik een aantal enthousiaste huisartsen, wijkverpleegkundigen en palliatief consulenten gevonden wat er toe geleid heeft, dat het aantal PaTz groepen, met ondersteuning van een subsidie van ZonMw, is gestegen van 1 naar 4! De komende tijd streef ik naar een verdubbeling van het aantal PaTz groepen, want met een relatief kleine tijdsinvestering kan de zorg voor de patiënt flink verbeteren! En daar doen we het toch voor!

Tryntsje Haga
Regioadviseur/Projectleider PATZ

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht