Kamerbrief opzet onderzoek uitzondering Mededingingswet voor eerstelijnszorg

24 maart 2015

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe zij de motie van de Kamerleden Leijten (SP) en Dik-Faber (CU) gaat uitvoeren. Deze motie roept op te onderzoeken of er voor de eerstelijnszorg een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is, zoals vormgegeven in de beleidsregel mededinging en duurzaamheid.

Het onderzoek richt zich op de vraag of er voor de eerstelijnszorg zorgspecifieke belangen zijn aan te wijzen die de ACM kan betrekken bij de beoordeling van het mogelijk van toepassing zijn van de vrijstelling van het kartelverbod. Het doel is om meer duidelijkheid te bieden aan zorgaanbieders bij het vormgeven van afspraken. 

De onderzoeksvragen zijn: 

1. Beschrijving van redenen van samenwerking tussen concurrenten in de eerstelijnszorg (zoals een huisarts met een huisarts, een zorggroep met een zorggroep of een zorgverzekeraar met een zorgverzekeraar).

a. Welke verschillende redenen voor samenwerking op het gebied van eerstelijnszorg (tussen concurrenten) komen voor en zijn denkbaar?

b. In welke gevallen is samenwerking op het gebied van de eerstelijnszorg (tussen concurrenten) tussen kleinere partijen nodig voor initiatieven ten behoeve van patiënten? 

2. Welke aspecten van de onder 1 beschreven samenwerking kunnen nader worden verduidelijkt binnen het mededingingsrecht, zodat voorkomen wordt dat samenwerkingsinitiatieven met positieve gevolgen voor patiënten niet tot stand komen?  
3. Hoe zouden afspraken, om binnen de eerstelijnszorg samen te werken, vorm gegeven moeten worden om binnen het mededingingsrecht zorgspecifieke belangen te borgen?

Kamerbrief van minister Schippers

Ga terug naar nieuwsoverzicht