Inzicht in digitale communicatieplatforms voor ouderenzorg

23 januari 2018

Veel zorgverleners willen de stap zetten om te werken met een digitaal communicatieplatform. Maar welk platform sluit het beste aan bij uw wensen en eisen? ROS Friesland heeft, met technische expertise van GERRIT, inzichtelijk gemaakt wat de functionaliteiten en eigenschappen van drie digitale platforms in de ouderzorg zijn. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de toegankelijkheid en meerwaarde voor patiënten, mantelzorgers en alle betrokken hulp- en zorgverleners. Het doel van deze brochure is, dat u als zorgverlener meer kennis en inzicht krijgt in de mogelijkheden van 3 digitale platforms en makkelijker een keuze kan maken. In deze brochure staan OZOverbindzorg, eGPO en Vital Health voor u uitgewerkt, omdat deze drie systemen al worden gebruikt door een aantal huisartsen in Friesland.

De inventarisatie is gebaseerd op een overzicht van objectieve criteria en op gebruikerservaringen. Het kader met de objectieve criteria is ingevuld door de leveranciers. De gebruikerservaringen zijn opgehaald door middel van interviews met gebruikers. De inventarisatie betreft geen evaluatie van de platforms, ook wordt er geen advies gegeven. De informatie is gebaseerd op de stand van zaken december 2017, daarbij moet worden vermeld dat de systemen blijvend in ontwikkeling zijn.

Ga terug naar nieuwsoverzicht