Inzage burger in en dossierinformatie Vrijgevestigde GGZ

7 september 2021

Landelijk zijn er op dit moment veel verschillende subsidieprogramma’s die zich richten op de gegevensuitwisseling tussen patiënten en professionals. Deze zogenaamde VIPP programma’s zorgen ervoor dat burgers hun gezondheidsinformatie straks kunnen inzien in een PGO. Ook voor de vrijgevestigde GGZ is er zo’n programma. Dit kan consequenties hebben voor uw werkwijze als zelfstandige GGZ professional. In dit bericht informeren we u hierover.

Elektronische inzage in het dossier voor patiënten
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app die burgers kunnen gebruiken om informatie over hun eigen gezondheid bij te houden. Ook informatie van zorgaanbieders waar de burger onder behandeling is of is geweest is in het PGO in te zien. Hierbij kunt u denken aan lab uitslagen, medicatie en verslaglegging van consulten.

Het PGO sluit aan op landelijke ontwikkelingen om burgers meer inzicht te geven in gezondheidsgegevens. Het sluit aan de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’ (Wabvpz) en de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), die per 1 juli 2020 van kracht zijn. Deze wettelijke verplichtingen geven patiënten het recht op veilige elektronische manier inzage in hun medische gegevens, bijvoorbeeld via een portaal of PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving).

VIPP voor de vrijgevestigde & zelfstandige GGZ
VWS heeft voor verschillende sectoren programma’s ingericht om de benodigde aanpassingen door te voeren, om dossierinformatie tussen patiënten en professionals, maar ook professionals onderling op een veilige manier uit te wisselen. Deze programma’s worden VIPP genoemd en staan voor ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional . Er zijn VIPP o.a. programma’s voor de huisartsenzorg (OPEN), geboortezorg (Babyconnect), ziekenhuizen (VIPP), langdurige zorg (Inzicht) en de vrijgevestigde GGZ (VIPP VG GGZ).

Het programma VIPP VG GGZ maakt het mogelijk dat patiënten van vrijgevestigde ggz-professionals straks toegang krijgen tot hun gezondheidsgegevens via een PGO. Een deel van de gegevens die u als vrijgevestigde ggz professional in het EPD vastlegt worden dan in het PGO van de patiënt zichtbaar. Het gaat hierbij om algemene gegevens (zoals patiëntgegevens, contactpersoon en verzekeringsgegevens) en medische-inhoudelijke gegevens zoals klachten en diagnoses, middelengebruik en sociale anamnese. Sessieverslagen worden niet zichtbaar voor de patiënt in het PGO.

Hoe blijft u als vrijgevestigde ggz-professional betrokken?
Het landelijke programmabureau zorgt ervoor dat softwareleveranciers van EPD’s de benodigde aanpassingen in hun software maken om gegevens uit te wisselen tussen het EPD en PGO van de patiënt. Daarnaast biedt het programmabureau dit jaar ondersteuning aan u als vrijgevestigde ggz-professional om u mee te nemen in deze digitale ontwikkelingen. Hierbij kunt u denken aan:

• Webinars met informatie om uzelf te informeren over de gevolgen van de VG VIPP-regeling en de lopende ontwikkelingen van het programma
• Informatiemateriaal om uw patiënten te informeren
• Een overstaphulp wanneer u wilt overstappen naar een EPD dat geschikt is voor veilige gegevensuitwisseling met uw patiënten

Op deze informatiekaart ziet u welke gegevens uw patiënt straks kan bekijken in het PGO. Via de volgende website kunt u meer lezen over VIPP vrijgevestigde GGZ en de lopende ontwikkelingen. Heeft u vragen of ondersteuning nodig? ROS Friesland helpt u graag! Neem dan contact op met Mathilde Winsser of Jildou de Jong.

Ga terug naar nieuwsoverzicht