Inwoners en professionals in gesprek over gezondheid in PlanZuid

7 november 2017

Op woensdag 1 november 2017 hebben inwoners van PlanZuid gesproken met professionals over de gezondheid in hun wijk. Doel van deze werksessie: meer inzicht te krijgen hoe inwoners in een wijk gezond kunnen blijven en op welke manier samenwerking tussen professionals bevorderd kan worden.

Gezondheid van inwoners
De gezondheid van inwoners profiteert wanneer zorgprofessionals elkaar goed kunnen vinden. Daarnaast is het belangrijk dat professionals de behoefte van de inwoners uit de wijk goed kennen en daarbij aansluiten. In veel wijken, waaronder PlanZuid, worden steeds meer initiatieven gestart die een belangrijke rol kunnen spelen om deze uitdagingen aan te pakken. Tijdens de werksessie zijn professionals en inwoners hierover in gesprek gegaan.

Er was afvaardiging vanuit de bewoners, de huisartsen, VNN, GGZ, kredietbank, Empatec, De Bouwvereniging, de Dienst SoZaWe NW-Fryslân, Tekst Advies Support en het Gebiedsteam. De aanwezigen kijken positief terug op de werksessie. “Het is goed samen kritisch te kijken naar onze aanpak en hier van te leren. Soms heb je het gevoel er alleen voor te staan. Door deze werksessie kennen we elkaar beter en weten we dat we er samen voor staan.”  Een werkgroep met onder andere inwoners en de gemeente gaat nu aan de slag met de uitkomsten van de werksessie. Hierbij komt centraal te staan hoe we met elkaar in gesprek blijven en contact blijven houden met de inwoners én de zorgprofessionals onderling.

Pilotlocatie RIVM, GGD Friesland en ROS Friesland
De gemeente Harlingen is één van de twintig pilotlocaties in Nederland waar een werksessie georganiseerd is om zo betrokkenen in het publieke domein samen te laten nadenken over de gezondheid op wijkniveau. De werksessie is georganiseerd vanuit het RIVM, in samenwerking met de GGD Fryslân, ROS Friesland en de gemeente Harlingen.

Doel van de pilot is te komen tot lokale plannen en overlegstructuren tussen de verschillende professionals die aansluiten bij de behoefte van de inwoners uit de wijk.

Meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Nynke Schouwenaars of Erwin Brameijer.

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht