Integrale geboortezorg; een overzicht van Friesland

5 november 2015

De samenwerking in de netwerken van professionals op integrale geboortezorg is de afgelopen jaren versneld. Gezien de veelheid aan activiteiten in het veld van geboortezorg van ROS Friesland is de behoefte ontstaan om een samenhangend ROS-beleid voor deze sector te formuleren. Dit beleid is verwoord in deze notitie.

Uiteraard wordt er aangesloten op de landelijke ontwikkelingen en op de keuzes die er in Friesland de afgelopen periode gemaakt zijn. In de notitie zijn de landelijke en provinciale ontwikkelingen en de huidige stand van zaken in Friesland op een rij gezet als kader voor de visie en uitgangspunten van ROS Friesland over geboortezorg.

ROS Friesland wil in dit document verhelderen dat we als organisatie pro-actief bijdrage leveren aan vormen van integrale geboortezorg. Opgevat als zorg die door de zwangere en haar partner wordt ervaren als een vloeiend, op elkaar aansluitend zorgaanbod: kwalitatief hoogstaand, doelmatig en waar mogelijk in de buurt beschikbaar.

Daarnaast biedt de notitie voor professionals die zich tegen de geboortezorg aan bewegen ook een inkijkje in de stand van zaken in geboortezorg in Friesland. Zie notitie geboortezorg ROS Friesland

Ga terug naar nieuwsoverzicht