Inspiratie over e-health

23 januari 2018

Het is e-health week! Tijd voor wat inspiratie…
Zomaar een aantal quotes van artikelen die de afgelopen maanden in skipr voorbij zijn gekomen over e-health. In al deze artikelen staat de meerwaarde van e-health beschreven. In het kort: het levert meer tijd, kwaliteit en medemenselijkheid op. Mooier kan het niet, zou je denken.

Gebruik blijft achter bij aanbod.
Uit de Nivel Ehealth Monitor 2017 blijkt dat er volop aanbod van e-health toepassingen is. Denk aan: digitale communicatie platforms, technologische ondersteuning om thuis te blijven wonen, apps en online coaches, zorg op afstand d.m.v. beeldbelmogelijkheden. Het gebruik van deze mogelijkheden blijft achter op het aanbod. Dit komt onder andere door onbekendheid en onduidelijkheid. Er zijn zoveel digitale mogelijkheden en apps, dat zorgverleners door de bomen het bos niet meer zien. En er wordt onduidelijkheid ervaren over de financiering, regels en richtlijnen. Ook wordt er geen motivatie of noodzaak gevoeld om te werken met e-health toepassingen.

Geen noodzaak…? Natuurlijk noodzaak!!
Blijkbaar wordt er geen motivatie of noodzaak gevoeld om met e-health te werken. Dat is interessant! De werkdruk van zorgverleners is hoog; patiënten vragen steeds meer om 24-uurs bereikbaarheid en ondersteuning; er is een tekort aan huisartsen; de zorgvraag neemt toe; de nieuwe generaties zijn digitaal-gericht. Hoezo geen noodzaak? E-health is een sleutel in deze vraagstukken. En natuurlijk vraagt de start om een investering die nu wellicht lastig te maken is. En natuurlijk zijn er nog veel onduidelijkheden. Maar er zijn ook vele kansen. Als je de eerste hobbels hebt overwonnen, is er veel te winnen. Zorgverleners die de stap wel hebben gezet, zijn positief over de resultaten. Ze hebben door de inzet van e-consulten weer meer tijd en aandacht voor andere patiënten met complexere vragen. Ze zijn enthousiast over het gemak van informatie delen via een digitaal platform: dat scheelt zo veel telefoontjes en zorgt voor korte lijntjes. Ze kunnen goede nazorg bieden d.m.v. een app of digitaal contact.

E-health: Een verplichting?
Moet nu iedere zorgverlener alle vormen van e-health toepassen? Nee, werkt niet. Kies welke vorm van e-health past bij jouw praktijk en bij de opgaves die je hebt. Het invoeren van e-health werkt het best als het een oplossing is voor een probleem:

  • Je hebt er last van dat je geen informatie kunt delen met de wijkverpleegkundige over kwetsbare ouderen: kijk dan naar de opties van digitale communicatie platforms
  • Je ervaart tijdstekort doordat er te veel mensen bij jou op spreekuur moeten komen met simpele vragen: verken opties voor e-consult voor simpele vragen
  • Patiënten klagen dat het altijd zo lang duurt om de assistente aan de lijn te krijgen om een afspraak te plannen: modules voor het maken van een afspraak via de website, vangen veel telefoontjes af.

Kortom: zie e-health niet als doel op zich. Maar als een mogelijke oplossing.

Stel je eens voor…
Over een aantal jaar kunnen we e-health niet meer wegdenken uit de zorg. Dan is een persoonlijk gezondheidsdossier heel gewoon. Dan komen mensen veel minder vaak naar de praktijk, maar krijgen ze zorg in hun eigen woonkamer. Dan hebben mensen thuis de middelen om zelf metingen te doen. En kijkt de arts mee op afstand. Dan helpen apps en zelfmetingen om zorgverleners de juiste informatie te geven.

Dan is e-health een van de middelen die we inzetten om onze zorg goed te organiseren. Niet zomaar in plaats van het menselijke contact. Maar in goede balans met de traditionele vormen van zorgverlening.

Het is e-health-week van 20- 26 januari. Veel mooie voorbeelden worden gepresenteerd. Kijk op de website ehealthweek.net voor inspiratie.Ter inspiratie:

App: Moet ik naar de dokter?  
Hardnekkige huiduitslag of een kind met koorts? Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is. Vaak neemt men dan het zekere voor het onzekere en belt of gaat toch. Met de app Moet ik naar de dokter? kunnen mensen zelf beoordelen óf en zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen. De app geeft aan wat men zelf kan doen om de klachten te verlichten en in welke gevallen men alsnog de dokter moet bellen. Men krijgt een deskundig en eerlijk advies en is zo verzekerd van de beste zorg, op het juiste moment door de juiste zorgverlener. De app biedt hulp bij het maken van de juiste afweging en helpt om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Bron: www.moetiknaardedokter.nl 

 

App: DokterDichtbij 
De app DokterDichtbij is ontwikkeld door de huisartsen in de regio Deventer (HCDO). Met deze app maakt een patiënt sneller en makkelijker  contact  met de huisarts. Op elk moment van de dag zijn er mogelijkheden om een afspraak te plannen bij de huisartsenpraktijk.  Ook kan de patiënt met de app medische vragen stellen, informatie opzoeken via betrouwbare websites en herhaalmedicatie aanvragen. Bron: www.dokterdichtbij.nl

Hartwacht
Dankzij e-health-dienst HartWacht van Cardiologie Centra Nederland (CCN) heeft 64 procent van de resistente hypertensiepatiënten de hoge bloeddruk onder controle gekregen in drie maanden. Dit zou blijken uit metingen onder patiënten, meldt Zilveren Kruis.Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun cardioloog kijkt op afstand mee. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CCN: “Patiënten ervaren meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen.” Met de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen. Bron: www.skipr.nl

 

De DigitaleZorgGids
De digitale zorggids geeft een overzicht van allerlei vormen van e-health, de programma’s die beschikbaar zijn en de ervaringen van gebruikers van de programma’s.
De DigitaleZorgGids is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Zij informeren u over digitale zorg en geven praktische tips. Op de DigitaleZorgGids vindt u nuttige informatie over privacy en veiligheid rondom digitale zorgdiensten. Bron: www.digitalezorggids.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht