Huisartsen…hoe krijg je ze in Friesland?

12 mei 2016

41% van de huisartsen in Friesland is in 2020 55 jaar of ouder, dit blijkt uit een analyse van het Jan van Es instituut. Per regio verschilt de continuïteit van huisartsenzorg.

In de onlangs verschenen eindrapportage Continuïteit huisartsenzorg in Friesland van het Jan van Es instituut zijn maatregelen en een veranderstrategie gepresenteerd om de continuïteit van de huisartsenzorg in de gebieden te verzekeren. Ook de kennis uit de regio’s vanuit de ROS adviseurs is hierin opgenomen. Wilt u meer weten over de uitkomsten van dit rapport vanuit uw eigen regio neem dan contact op met uw regioadviseur

ROS Friesland heeft voor één van de onderzoeksvragen interviews gehouden met 10 net gestarte huisartsen die een praktijk overnamen. Hier is een top 4 aan eisen afgeleid,  die nieuwe praktijkhouders in Friesland stellen:

1) heb ik een klik met een specifieke omgeving en zijn populatie?

2) hoeveel wordt er samengewerkt en kan ik met mijn collega’s innoveren?

3) is de praktijk goed en toekomstbestendig georganiseerd?

4) is er werk te vinden voor mijn partner?

Ook hebben we visuals ontwikkeld van de top 4 aan eisen en de gehele checklist, met de categorieën: persoonlijke omstandigheden, mogelijkheden in en rondom de praktijk, omgeving en investeringsklimaat. Deze visuals brengen wij bij onze projecten/presentaties onder de aandacht bij de gevestigde huisartsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visuals

Ga terug naar nieuwsoverzicht