GLI in het basispakket in 2019

28 mei 2018

In 2009 werd door het zorginstituut geconcludeerd dat de GLI effectieve zorg is bij overgewicht en obesitas. ROS Friesland heeft deze conclusie zelf mogen ervaren met de implementatie van de BeweegKuur (een bewezen effectieve GLI) in de jaren 2009-2012. In die jaren is in Friesland veel ervaring opgedaan met een GLI en is een sterke samenwerking ontstaan met De Friesland Zorgverzekeraar, GGD Fryslân en Sport Fryslân om gezamenlijk te werken aan vitale burgers in Friesland.

Op de website van het zorginstituut staat meer informatie in de vorm van een addendum en een factsheet waarin voorwaarden voor inkoop van gecombineerde leefstijlinterventies worden weergeven.

De inzet van een leefstijlcoach maakt dat er binnen de GLI goed wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van patiënten (persoonsgerichte zorg). Dit maakt dat er meer kans is dat de gedragsverandering blijvend is en kunnen ergere gewicht gerelateerde gezondheidsproblemen voorkomen worden.

Momenteel zijn nog niet alle inkoopspecificaties voor de GLI bekend. Wanneer dit wel zo is, zullen wij u hierover informeren.

[UPDATE 16-07-2018] Deze week zijn de inkoopcriteria van de GLI bekend geworden, u leest ze hier.

Ga terug naar nieuwsoverzicht