GGD Fryslân vraagt extra aandacht voor zelfmoord

9 september 2019

GGD Fryslân start op dinsdag 10 september – Wereld Suïcide Preventie Dag – een publiekscampagne over zelfmoordpreventie, gericht op jongeren. Net als de afgelopen jaren, voert GGD Fryslân deze campagne in samenspraak met de landelijke organisatie 113 Zelfmoordpreventie. Het doel van de campagne is het taboe rondom zelfmoord te doorbreken en te laten zien dat praten over deze gedachten kan helpen.

Zelfmoord onder jongeren is hoog
In 2018 maakten 1.829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017.

Dit is een daling van bijna 5 procent. Onder personen van 20 tot 40 jaar is het aantal zelfdodingen helaas iets toegenomen. Daarom richt GGD Fryslân zich in deze campagneweek speciaal op jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Zelfdoding komt in deze doelgroep vaker als doodsoorzaak voor dan kanker, hart- en vaatziekten of verkeersongevallen op de weg. Uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie blijkt bovendien dat 1 op de 10 jongeren tussen de 12-27 jaar zelfmoordgedachten heeft. Het onderwijs en andere plekken waar jongeren bekend zijn, zijn daarom de juiste plekken om preventieprogramma’s over suïcide te introduceren.

De publiekscampagne vanaf 10 september
De publiekscampagne richt zich met name op praten over zelfmoord. Dat is niet gemakkelijk, maar kan wel echt verschil maken. Soms zelfs het verschil tussen leven en dood. Het is daarom belangrijk om personen met zelfmoordgedachtes te laten weten dat ze er niet alleen voor staan en dat praten helpt. Via online en regionale media zal GGD Fryslân in de week van 10 september diverse berichten uitzetten, om zo het thema zelfmoord bespreekbaar te maken. Ook vraagt de GGD de scholen in Fryslân aandacht voor dit onderwerp binnen hun school te hebben.

113 Zelfmoordpreventie
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport coördineert 113 Zelfmoordpreventie het Suïcide Preventie Actienetwerk (SUPRANET Community). Zes proeftuinen, waaronder Fryslân, zijn in 2017 en 2018 in de community aan de slag geweest om het hoge aantal suïcides terug te dringen. GGD Fryslân vindt het terugdringen van suïcide een belangrijk thema. Daarom besteedt zij ook in 2019-2020 aandacht aan dit onderwerp.

Meer informatie
Maak jij je zorgen om iemand of heb je zelf hulp nodig? Bel of chat via 0900-0113 en 113.nl.

Naast de publiekscampagne wordt er vanuit Supranet Community Fryslân ook ingezet op het trainen van gatekeepers. Deze gatekeepers zijn professionals zoals huisartsen, gebiedsteams, maar ook medewerkers van UWV, scholen of schuldhulpverlening. Deze professionals komen vaker in contact met mensen die een verhoogd risico lopen op suïcide. De training is erop gericht om personen die een sleutelrol vervullen de juiste handvatten mee te geven om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Ook voor hen geldt dat het vragen naar zelfmoordgedachten niet vanzelfsprekend is. De training helpt om het taboe te doorbreken. We hebben vanaf 2017 al meer dan 500 gatekeepers in Fryslân getraind en hopen dit jaar nog veel meer professionals te mogen trainen. 

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team Communicatie van GGD Fryslân, T 088 22 99 992.   

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht