Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte

7 november 2016

Als je geen kwaaltjes hebt en er een redelijk gezonde leefstijl op na houdt denk je niet zo vaak na over je gezondheid. Dit verandert meestal pas op het moment dat er ‘iets’ niet helemaal lekker gaat. Deze ervaring had (voormalig huisarts) Machteld Huber ook, door opeens zelf patiënt te zijn is zij anders naar gezondheid gaan kijken en is er uiteindelijk een nieuwe definitie van gezondheid ontstaan. “Gezondheid zien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven”.

Die ervaring daar zit ik zelf nu ook middenin. Niet dat ik patiënt ben, tenminste zo zie ik mijzelf niet. Ik ben gezegend met een goede gezondheid maar merk nu ik 26 weken zwanger ben van mijn vierde kind dat ik wat kwaaltjes begin te krijgen. Deze kwaaltjes merk ik veelal op fysiek vlak maar als ik dan kijk naar de oorzaak ligt dit toch veelal op andere vlakken. Het feit dat mijn jongste dochter nog niet loopt, het feit dat ik moeilijk nee kan zeggen (werk en privé) waardoor mijn agenda overvol is etc.etc.

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte

Het gaat om hoe de persoon zijn eigen gezondheid ervaart
Ik ben een actieve aanhanger van het begrip positieve gezondheid en de manier waarop het praktisch is gemaakt door middel van een spinnenweb. Het gaat om de persoon en hoe die zijn eigen gezondheid ervaart en dat kan heel anders zijn dan hoe een zorgprofessional naar die persoon kijkt. Dit vraagt een omschakeling in de zorg en veel meer noodzaak voor samenwerking met andere sectoren.

In mijn geval kan mijn verloskundige mij niet helpen bij mijn drukke agenda maar zij kan mij er bijvoorbeeld wel bewust van maken. De professional moet goed luisteren (en vragen) om er achter te komen waar de oplossing kan zitten en niet alleen op basis van medisch onderzoek handelen. Eigen regie komt hier ook weer om de hoek kijken, wat kan iemand zelf doen om zijn gezondheid te verbeteren.

Door vooronderzoek niet direct bij de huisarts in de wachtkamer
Ik ben iemand die eerst op internet kijkt alvorens ik het gesprek aan ga met een professional. Dit doe ik als ik mijn tuin wil renoveren maar ook als ik een zorgvraag heb. Zo ben ik er (gelukkig) achter dat de kwaaltjes waar ik last van heb (ik zal u er niet mee lastig vallen) toe te schrijven zijn aan mijn zwangerschap. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik niet gelijk bij mijn huisarts in de wachtkamer zit en mijn vragen meeneem naar mijn reguliere afspraken bij de verloskundige.

Er valt nog veel te winnen als het gaat om het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen regie middels het gebruik van e-health
Internet en ook het gebruik van Ehealth past net als positieve gezondheid bij de beweging naar persoonsgerichte zorg. Zoals ook uit het recente onderzoek van zorgbelang blijkt ‘kan gebruik van internet in veel gevallen een efficiënte manier zijn om contacten tussen zorgverleners en cliënten te onderhouden’. Skipr plaatste vorige week een artikel waarin ze aangeven dat blijkt dat ‘professionals nog niet goed weten hoe ze invulling kunnen geven aan zelfredzaamheid en eigen regie. Dit komt voornamelijk doordat zij niet weten wat er aan e-health –toepassingen beschikbaar is en wat de mogelijkheden hiervan zijn in relatie tot hulpverlening’. Er valt dus nog een groot terrein te winnen als het gaat om het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen regie middels het gebruik van e-health.

6 december informatieavond over positieve gezondheid in uw dagelijkse praktijk
Wilt u ook aan de slag met persoonsgerichte zorg middels positieve gezondheid, bent u al helemaal overtuigd van positieve gezondheid, of wilt u graag meer weten over wat het is, kom dan 6 december van 19.00-21.00 uur naar onze bijeenkomst. Tijdens deze avond wil ik u graag meer vertellen over het begrip positieve gezondheid en gaan wij aan de slag om te kijken wat u er zelf mee kunt in uw dagelijkse praktijk.

Hopelijk tot ziens op dinsdag 6 december in Heerenveen!

Thea Swierstra

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht