Fries Datalab maakt knelpunten ouderenzorg duidelijk

7 december 2021

In Friesland buigen inwoners, gemeenten, zorgverzekeraar en zorgveld zich over de vraag: ‘Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert’. Noordoost-Friesland staat de komende jaren voor een enorme opgave. Want het aantal 75-plussers stijgt tot 2050 met 74%, terwijl het aandeel 65-minners daalt met 7%. Dat blijkt uit het domeinoverstijgende regiobeeld dat Friese partijen samen met Vektis ontwikkelden voor alle betrokken partijen. 2 keer eerder spraken wij al over de voortgang van het project met de initiatiefnemers Ronald Wierstra (regiomanager gemeenten bij zorgverzekeraar De Friesland), Jildou de Jong (regio-adviseur bij ROS Friesland) en Margreet Jonker (wethouder gemeente Achtkarspelen). Inmiddels zijn belangrijke partijen als het Fries Sociaal Planbureau en DataFryslân betrokken en is gekozen voor een Friesland-brede aanpak. We praten je graag bij na een nieuwe mijlpaal: de presentatie van het Datalab.

Lees hier verder op de website van VEKTIS.

Ga terug naar nieuwsoverzicht