FFA – Fries Fonds Achterstandswijken

11 maart 2020

Het afgelopen jaar is het Leeuwarden Fonds Achterstandswijken getransformeerd naar een Fries Fonds Achterstandswijken (FFA).

Het landelijk beleid voor de achterstandsfondsen is samen te vatten in de volgende vier doelstellingen:

  • Het verminderen van de werkdruk voor huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk in achterstandsgebieden.
  • Het behouden van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden.
  • Het uitoefenen van een gunstige invloed op het vestigingsklimaat in achterstandsgebieden.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten in achterstandsgebieden.

Om invulling aan de verbreding van het fonds te geven, is de tolkentelefoon Friesland breed beschikbaar gesteld, ook scholingen en cursussen zijn sinds dit jaar toegankelijk voor medewerkers van huisartsenpraktijken uit heel Friesland.

Het reglement FFA en aanvullende documenten vindt u hier.

Daarnaast wordt bij deze de oproep gedaan om projecten ten behoeve van huisartsenpraktijken die patiënten met achterstandsproblematiek hebben in te dienen bij het Fries Fonds Achterstandswijken, zie de aanvraagprocedure of neem contact op via e.brameijer@rosfriesland.nl.

Uitbreiding van het fonds maakt ook uitbreiding van de commissie gewenst; Heeft u affiniteit met achterstandswijken/problematiek, ziet u kansen voor het FFA (bent u bij voorkeur praktiserend huisarts buiten Leeuwarden) en geïnteresseerd om te participeren in de commissie, dan nodig we uit dit kenbaar te maken via e.brameijer@rosfriesland.nl.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht