Effectief Actief

3 juni 2015

Het landelijk programma Sport en Bewegen in de Buurt is gericht op meer sporten en bewegen in de buurt. Er zijn zeer veel initiatieven, maar het overzicht ontbrak. Daarom heeft NISB met Nivel, Centrum Gezond Leven, TNO e.a. het programma “Effectief Actief” opgezet. Met als belangrijkste doel de sport- en beweeginterventies te verzamelen, beoordelen, verbeteren en te verspreiden. Er is een beoordelingssystematiek ontwikkeld met 3 niveaus “Goed beschreven”, “Goed onderbouwd” en “Effectief”.  De interventies die aan een van deze niveaus voldoen, zijn samengebracht in een database: www.effectiefactief.nl 

In deze ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven’ staan zo’n 200 sport- en beweeginterventies die dus zijn erkend. De beschrijvingen maken het lokale (sport)professionals, vrijwilligers en beleidsmakers mogelijk hun kennis uit te wisselen.

Evaluatie programma Effectief

Ga terug naar nieuwsoverzicht