Continuïteit zorg in krimpregio’s

24 maart 2015

Minister Edith Schippers gaat het eenvoudiger maken om extra geld beschikbaar te stellen aan de spoedeisende hulp of acute verloskunde in krimpregio’s. Zorgverzekeraars krijgen meer mogelijkheden om huisartsen in krimpregio’s extra te belonen. Daarmee wordt het voor huisartsen aantrekkelijker om zich daar te vestigen.

In segment 3 van de eerstelijnsbekostiging komt een nieuwe prestatie voor het thema krimp. Schippers wijst in haar brief naar de proeftuinen van anderhalvelijnszorg. Verder verwijst ze naar andere anderhalvelijns-initiatieven met huisartsenbedden in een eerstelijnscentrum. Naast het beschikbaar stellen van extra geld, onderzoekt Schippers ook hoe er minder geld van het eigen risico van patiënten af kan als ze in krimpregio’s naar de dienstapotheek gaan.

De overheid organiseert netwerkbijeenkomsten in krimpregio’s. Daar kunnen goede ideeën worden uitgewisseld en problemen in regelgeving aan de kaak worden gesteld. Dit staat in de plannen van Schippers over de zorg in de krimpregio’s. De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) heeft een ondersteunende rol bij een aantal van deze initiatieven, schrijft ze in haar brief van 6 maart 2014 aan de Tweede Kamer.

Kamerbrief Minister Schippers over curatieve zorg in krimpregio’s

Ga terug naar nieuwsoverzicht