Bewegen als medicijn: Zorgmodule bewegen

18 januari 2016

‘Voldoende bewegen en een goede lichamelijke fitheid dragen bij aan een goede gezondheid, iemands kwaliteit van leven en bevorderen de participatie van mensen. Bijna een derde van de volwassen Nederlanders beweegt echter onvoldoende (minder dan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen). Voor volwassenen met (een hoog risico op) een chronische aandoening is dit percentage ongeveer de helft. Voldoende bewegen is voor deze laatste groep extra belangrijk, omdat bewegen en een goede lichamelijke fitheid het risico op het ontstaan van diverse chronische aandoeningen en/of verergering van een aandoening voorkomt. Voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening is het daarom essentieel dat er binnen de gezondheidszorg specifiek aandacht voor bewegen is. Deze Zorgmodule Bewegen beschrijft, in het kader van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie, de generieke beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening. De inhoud van deze Zorgmodule is gebaseerd op professionele richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsnormen, vanuit professioneel- en patiëntperspectief.

Het uitgangspunt van de Zorgmodule Bewegen is dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor voldoende beweging en een goede lichamelijke fitheid (Zelfmanagement zie ook ROS Friesland) . Mensen bewegen vooral in de eigen woon-/leefomgeving bijvoorbeeld in de natuur of bij sportverenigingen. Overheden bieden burgers ook voorzieningen om te kunnen bewegen en sporten. Daarnaast is het noodzakelijk dat zorgverleners mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening adviseren over een gezonde leefstijl (zie ook ROS Friesland), hen coachen tot voldoende bewegen en hun beweeggedrag monitoren. Vanwege medische belemmeringen kan deze vorm van beweegzorg voor sommige mensen nog onvoldoende zijn. De beweegzorg waarop de patiënt dan aangewezen is, kan variëren van een gespecialiseerd beweegadvies en/of begeleiding bij bewegen door een beweegzorgprofessional. De begeleiding bij bewegen zal veelal in groepsverband plaatsvinden en bestaat uit het volgen van afgebakende beweegprogramma’s. In sommige gevallen kan individuele begeleiding met een behandeling nodig zijn.

In deze Zorgmodule Bewegen zijn deze vormen van beweegzorg ondergebracht in vijf zorgprofielen, volgens het stepped care-principe. Zorgprofiel 1 is het lichtste profiel en bestaat uit zelfstandig bewegen in de eigen omgeving. Zorgprofiel 5 is het zwaarste profiel en bestaat uit individuele begeleiding bij bewegen.

Diverse zorgprofessionals leveren beweegzorg. In het publieke domein (o.a. binnen welzijn en sport) wordt ook ondersteuning verleend bij bewegen. Samenwerking en afstemming binnen de zorg en tussen het publieke domein en het zorgdomein, is een noodzakelijke voorwaarde voor goede beweegzorg. Het uitgangspunt in deze Zorgmodule is dat beweegzorg door de meest geëigende professional geboden wordt, opdat het zelfstandig bewegen zoveel als mogelijk geoptimaliseerd wordt.

De financiering van de beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening verdient nog nadere aandacht van betrokken partijen. Om te kunnen bepalen welke onderdelen van de beweegzorg toegerekend kunnen worden tot het domein van de Zorgverzekeringswet en welke niet, is – op onderdelen – nog een ziektespecifieke uitwerking nodig. Deze uitwerking wordt door een aantal partijen na het opleveren van de generieke module ter hand genomen.’

‘De Zorgmodule Bewegen is ontwikkeld door een kerngroep en een klankbordgroep. De kerngroep bestond uit vertegenwoordigers van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de Patiëntenfederatie NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), waarbij ZN (Zorgverzekeraars Nederland) betrokken is geweest bij die onderdelen van de Zorgmodule Bewegen waar het de implementatie van de Zorgmodule betrof.’

Zorgmodule Bewegen, Amersfoort 2015.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht