Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland stelt zich voor

23 mei 2016

Samen betere zorg voor jeugd ontwikkelen. Ketenbreed en met gebruik van kennis. Dat is het doel van de nieuwe Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) die in december 2015 van start is gegaan. Om dat te realiseren werken jeugdigen en hun opvoeders, diverse regionale zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, onderzoek en onderwijsinstellingen samen.

‘De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) is één van de twaalf regionale academische werkplaatsen transformatie jeugd in Nederland, mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. In de Werkplaats komen de werelden van jeugd, ouders, praktijk, beleid, onderzoek en opleiding dichter bij elkaar en wordt de samenwerking binnen de zorg voor jeugd in Friesland versterkt. Er wordt kennis verzameld, gebundeld, vernieuwd en verspreid met als doel een waardevolle bijdrage aan een succesvolle transformatie van de zorg voor jeugd in Friesland.

De deelname en input van jeugd en gezinnen is van groot belang. In de kortlopende, kleinschalige Klein-maar-Fijn projecten (3-6 maanden) werken professionals en/of studenten met jeugd, opvoeders en onderzoekers samen aan het beantwoorden van actuele vragen uit lokale/regionale praktijk en beleid.

In het langer lopende dialoogtafels project worden jeugd en opvoeders uitgenodigd om samen met diverse partijen betrokken bij hun zorg de geleverde hulp en ondersteuning te evalueren. Jeugdige en opvoeders die de zorg ontvangen, familie, betrokken welzijn- en jeugdhulpprofessionals [0e, 1e, 2e lijn], leerkrachten, vrijwilligers zitten vanuit hun eigen rol aan één tafel en voeren een gesprek over hun eigen ervaringen met het zorgtraject. Hierbij gaat de aandacht vooral naar factoren die de zorgverlening bevorderen dan wel belemmeren. Alle betrokkenen krijgen inzicht in de zorguitkomsten, bepalende succesfactoren, eventuele knelpunten en de aanknopingspunten voor verbetering. Juist door écht met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren wordt samen nagedacht over concrete verbeteracties en goede oplossingen. Versterking van eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk, als ook de reflectie- en leervermogen van professionals zijn belangrijke elementen van de ontwikkelde dialoogtafels methodiek.

De gebundelde inzichten worden vertaald naar concrete en bruikbare kennisproducten die jeugd en hun opvoeders, professionals, praktijkinstellingen en gemeenten ondersteunen bij de transformatie. De opgeleverde kennis en praktische tools dragen bij aan het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van jeugdigen en ouders, integrale zorg voor jeugd en professionele beroepsbeoefening. Zo wordt samen gebouwd aan een sterker opvoedklimaat en effectieve preventie. Met als resultaat doelmatige zorg voor jeugd in de regio. De ontwikkelde inzichten in Friesland zijn ook voor andere regio’s bruikbaar.

Voor meer informatie over de kernthema’s en projecten waarop AWTJF zich in de komende jaren gaat richten, als ook de beoogde opbrengsten voor de diverse partijen betrokken bij de zorg voor jeugd, neem een kijkje op de nieuwe website: www.awtjf.nl’

Ga terug naar nieuwsoverzicht